Državna liga - 2021./2022.1.A Moški 1.A Ženske 1.B VZHOD Moški 1.B ZAHOD Moški 1.B VZHOD Ženske 1.B ZAHOD Ženske 2. VZHOD Moški 2. ZAHOD Moški 3. VZHOD Moški 3. ZAHOD Moški

Državna liga - 2019./2020.1.A Moški 1.A Ženske 1.B Moški 1.B Ženske 2.V Moški 2.V Ženske 2.Z Moški 2.Z Ženske 3.V Moški 3.Z Moški