Register sodnikov

Aktivni

Ime Priimek
Polona Arko SODNIK
Tino Babčec SODNIK Z LICENCO
Marjan Bašek SODNIK Z LICENCO
Jožica Birkelbach SODNIK
Marjan Bogar SODNIK Z LICENCO
Tomislav Bojič SODNIK Z LICENCO
Srečko Bornšek SODNIK Z LICENCO
Romana Borovnik SODNIK Z LICENCO
Dragan Bugarski SODNIK Z LICENCO
Zvonko Cafuta SODNIK Z LICENCO
Branko Cedilnik SODNIK Z LICENCO
Ljuba Ceglar SODNIK Z LICENCO
Franc Celec SODNIK Z LICENCO
Bernarda Černič Žvikart SODNIK Z LICENCO
Boštjan Čertalič SODNIK Z LICENCO
Alemka Čubrilović SODNIK Z LICENCO
Lucijan Čuk MEDNARODNI SODNIK
Janez Čuš SODNIK Z LICENCO
David Demšar SODNIK Z LICENCO
Slavko Dobnikar SODNIK Z LICENCO
Marjan Dolgan SODNIK Z LICENCO
Bojan Dremelj SODNIK Z LICENCO
Marjan Dujc SODNIK Z LICENCO
Mladen Emeršič SODNIK Z LICENCO
Jasmina Erjavec SODNIK Z LICENCO
Alojz Ferk SODNIK Z LICENCO
Karel Ferk SODNIK Z LICENCO
Andrej Fideršek SODNIK Z LICENCO
Silva Fleischman SODNIK Z LICENCO
Srečko Fras SODNIK Z LICENCO
Pavla Garb SODNIK Z LICENCO
Marjeta Glas SODNIK Z LICENCO
Ervin Globovnik SODNIK Z LICENCO
Niko Goleš SODNIK Z LICENCO
Robi Golob SODNIK Z LICENCO
Franc Gornik SODNIK INSTRUKTOR
Žan Grm SODNIK
Franci Grubar SODNIK Z LICENCO
Gordana Grubič MEDNARODNI SODNIK
Dušan Grujič SODNIK Z LICENCO
Jure Grušovnik SODNIK Z LICENCO
Anže Haler SODNIK Z LICENCO
Erik Haložan SODNIK Z LICENCO
Brigita Harc SODNIK Z LICENCO
Mirko Harc SODNIK Z LICENCO
Ivan Helbink SODNIK Z LICENCO
Roman Hočevar SODNIK Z LICENCO
Miran Jazbinšek SODNIK Z LICENCO
Marjan Jenko SODNIK Z LICENCO
Marjan Jerič SODNIK Z LICENCO
Damjana Jerman SODNIK Z LICENCO
Martin Jerman SODNIK Z LICENCO
Dušan Juko SODNIK
Barbara Jurančič SODNIK Z LICENCO
Samo Jurančič SODNIK Z LICENCO
Stane Kadunc SODNIK Z LICENCO
Boštjan Kastaneto SODNIK Z LICENCO
Tomaž Kernič SODNIK Z LICENCO
Edvin Kocjan SODNIK Z LICENCO
Ljubo Kofol SODNIK Z LICENCO
Zoran Kolenc SODNIK
Bogdan Kompari SODNIK Z LICENCO
Osman Konjuci SODNIK Z LICENCO
Marjan Kopač SODNIK Z LICENCO
Miran Kopmajer SODNIK Z LICENCO
Stanislav Kordež SODNIK Z LICENCO
Ivan Korošec SODNIK Z LICENCO
Franc Kos SODNIK Z LICENCO
Milan Kos SODNIK Z LICENCO
Iztok Kovač SODNIK Z LICENCO
Milan Kovačič SODNIK Z LICENCO
Pavel Kozmus SODNIK Z LICENCO
Marija Kozoderc SODNIK Z LICENCO
Vida Krajnc SODNIK Z LICENCO
Franci Kralj SODNIK Z LICENCO
Marina Kramberger SODNIK Z LICENCO
Ivan Kunčič SODNIK Z LICENCO
Milena Kunčič SODNIK Z LICENCO
Alojz Lamut SODNIK
Cvetka Lamut SODNIK
Ksenija Lapornik SODNIK Z LICENCO
Gorazd Lapuh SODNIK
Francka Ličar SODNIK Z LICENCO
Sašo Ljubenko SODNIK Z LICENCO
Marica Lozič SODNIK Z LICENCO
Boris Marentič SODNIK Z LICENCO
Milorad Markovič MEDNARODNI SODNIK
Jure Mejač SODNIK Z LICENCO
Andrej Merkelj SODNIK Z LICENCO
Andrija Mijatovič SODNIK Z LICENCO
Tadej Mijovič SODNIK
Miroslav Miklavčič SODNIK Z LICENCO
Stjepan Miškovič SODNIK Z LICENCO
Milan Mitrovič SODNIK Z LICENCO
Ljubiša Mladenovič SODNIK Z LICENCO
Marjan Močnik SODNIK Z LICENCO
Igor Mojškerc MEDNARODNI SODNIK
Franja Mori SODNIK Z LICENCO
Štefan Može SODNIK Z LICENCO
Bojan Mušič SODNIK Z LICENCO
Igor Nered SODNIK Z LICENCO
Ivan Novak SODNIK Z LICENCO
Blaž Oberstar SODNIK Z LICENCO
Gorazd Oblak SODNIK Z LICENCO
Stanislav Oblak SODNIK Z LICENCO
Tomaž Oblak SODNIK Z LICENCO
Jana Obleščak SODNIK Z LICENCO
Vanek Oman SODNIK Z LICENCO
Peter Osredkar SODNIK Z LICENCO
Mihaela Paradiž SODNIK Z LICENCO
Peter Pečovnik SODNIK Z LICENCO
Petra Pečovnik SODNIK
Silva Pečovnik SODNIK Z LICENCO
Vesna Pečovnik SODNIK
Mladen Pirš SODNIK Z LICENCO
Milan Planinšek SODNIK Z LICENCO
Milan Podgoršek SODNIK Z LICENCO
Slavko Poglajen SODNIK Z LICENCO
Dušan Pohovnikar SODNIK Z LICENCO
Gregor Poljanšek SODNIK Z LICENCO
Uroš Poljanšek SODNIK Z LICENCO
Justina Potepan MEDNARODNI SODNIK
Franc Potočnik SODNIK Z LICENCO
Boris Premzl SODNIK Z LICENCO
Borut Ramšak SODNIK Z LICENCO
Matej Razdevšek SODNIK Z LICENCO
Marija Repnik SODNIK Z LICENCO
Damir Ristič SODNIK Z LICENCO
Ladislav Rogelj SODNIK INSTRUKTOR
Ivan Ropič SODNIK Z LICENCO
Robert Rožanc SODNIK Z LICENCO
Zdravko Senica SODNIK Z LICENCO
Igor Skaza SODNIK Z LICENCO
Marko Skopljakovič SODNIK Z LICENCO
Beno Smrekar SODNIK Z LICENCO
Zdenko Soklič SODNIK
Zdravko Soldo SODNIK Z LICENCO
Vinko Sonjak SODNIK Z LICENCO
Igor Starešinič SODNIK Z LICENCO
Jani Steržaj SODNIK Z LICENCO
Sergej Struber SODNIK Z LICENCO
Borut Širca SODNIK Z LICENCO
Matjaž Škerget SODNIK Z LICENCO
Jure Šmid SODNIK Z LICENCO
Rok Šmid SODNIK Z LICENCO
Brane Štanc SODNIK Z LICENCO
Ljubomira Tkalčič SODNIK Z LICENCO
Zoran Ulaga SODNIK Z LICENCO
Sandi Urbič SODNIK Z LICENCO
Julia Vačun SODNIK
Dušan Vanovšek SODNIK Z LICENCO
Tomislav Vargazon SODNIK Z LICENCO
Milena Veber Jarc SODNIK Z LICENCO
Darinka Verhovnik SODNIK Z LICENCO
Žarko Vogrin SODNIK Z LICENCO
Bernarda Vrtin SODNIK Z LICENCO
Zlatko Weingerl SODNIK Z LICENCO
Milica Zorman SODNIK Z LICENCO
Miroslav Žnidarič SODNIK Z LICENCO
Janez Žnidaršič SODNIK Z LICENCO
Martina Žvab SODNIK