Klubi

KK PROTEUS -

NOT

PROTEUS 2 - 2.Z Moški PROTEUS - 1.A Ženske PROTEUS 1 - 1.A Moški
Matična številka 5161207000
Davčna številka 39333728
Naslov Pot k Pivki 2b
Pošta i kraj 6230 Postojna
E-naslov kegljaski.klub.proteus@studioproteus.si
Kontaktna oseba Zoran Ulaga
E-naslov kontaktne osebe zoranulaga@yahoo.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. ALEKSEJ ARIZANOVIĆ
2998 24.05.2011 29.01.2019
2. URBAN ARNIČ
1238 04.11.1995 08.12.2018 6374
3. LEON AVČIN MLAKAR
3462 27.06.2009 19.11.2021
4. TRINA BATISTIČ
3450 10.01.2011 30.10.2021
5. JAN BEBIĆ KALUŽA
3201 07.03.2008 05.12.2019
6. ANEJ BEGOVIČ
1961 21.09.2007 27.10.2005
7. HELENA BIZJAK
2876 16.07.1973 06.10.2018
8. PATRICIJA BIZJAK
1514 25.10.1995 14.07.2022 2764
9. RAFAEL BOŽIČ
2317 07.01.1960 19.10.2017
10. ADAM BRAČIČ
3019 04.10.2010 22.02.2019
11. DRAGAN BUGARSKI
3096 11.05.1970 10.08.2019
12. LJUBA CEGLAR
1674 11.10.1953 07.12.2019 1342
13. ANŽE CEJ
1179 11.08.2004 01.01.2012 6033
14. ALOJZ CEJ
2871 29.03.1965 30.09.2018
15. LUKA ČADEŽ
1917 29.11.2005 10.01.2000
16. NEJC ČELIGOJ
1349 25.05.1992 08.12.2018 6373
17. DENIS ČENANOVIĆ
1180 30.05.1989 08.07.2016 2502/1641
18. GAJA ČUK
1962 31.10.2002 25.03.2012
19. GAŠPER DEŽELAK
3381 26.06.2012 11.06.2021
20. SANDRA DOSTANIĆ
1183 26.04.1995 16.04.2004 3199
21. ANDREJA FISTONIČ
1923 13.11.2002 01.09.2017
22. LARA GERŽELJ
1184 07.03.2000 30.09.2012
23. ROK GERŽELJ
3200 13.04.2006 25.11.2019
24. MIRAN GRMEK
1185 26.02.1952 15.08.2007
25. NEJC JURCA
1004 31.12.1992 14.07.2021 3092
26. MAJ KLINC
1919 05.08.2006 01.01.2014
27. DEJAN KLINC
1740 17.08.1976 01.07.2015
28. MILENKO KOŠPENDA
1116 30.01.1959 14.07.2022 1861
29. DOMEN KOVAČIČ
3650 05.09.2009 12.01.2023
30. LUKA KRESEVIČ
1186 03.06.1992 08.07.2015 3608
31. TEA KUKOLJ
3461 09.01.2010 19.11.2021
32. LUKA KUKOLJ
3569 29.09.2011 01.10.2022
33. DANIJEL LAVRIČ
1344 04.12.1994 07.12.2013 4191
34. LEILA LISJAK
1111 25.08.1998 14.07.2021 3727
35. JOŽE MAKOTER
1187 29.09.1962 14.07.2022 6812
36. GABRIEL MEDEN
3382 02.10.2009 11.06.2021
37. MAŠA MIKLAVEC
1188 15.02.1996 16.04.2004 3204
38. NEJC MIKLAVEC
1189 29.11.2000 15.08.2009 5668
39. URŠKA MIKLAVEC
2872 05.04.1972 30.09.2018
40. MARTIN MIKLAVEC
2873 07.11.1963 30.09.2018
41. JOŽICA MOŽE
1677 15.07.1951 14.07.2020 3206
42. LUKA MOŽINA
2906 03.10.1991 30.10.2018
43. TINA MRŽLJAK
2438 24.01.2001 14.07.2021 4987
44. MAJ ODAR
1920 07.02.2008 21.01.2017
45. MARUŠKA OGRIZEK
1191 22.05.1999 15.08.2009 6372
46. DOMINIK OGRIZEK
1190 16.01.1989 08.07.2015 2093
47. NUŠA OSTANEK
2984 03.03.2011 24.01.2019
48. ZLATKO PAJNIČ
1646 27.07.1964 08.07.2018 2844
49. DUŠAN PAVLOVIĆ
1192 01.09.1995 15.07.2016 2766
50. KRISTIAN PERLIČ
2319 02.04.1980 19.10.2017
51. BLAŽKA PETOHLEB
3383 23.05.2009 11.06.2021
52. EVA PETROVIĆ
1918 15.07.1998 15.08.2009 4786
53. MAKS PIŠKUR
3459 05.09.2009 19.11.2021
54. MATEJ PIŠKUR
3460 24.06.2008 19.11.2021
55. TADEJ PODLOGAR
2869 20.03.2010 27.09.2018
56. MIRAN POPRASK
1193 09.01.1964 14.07.2022 2500
57. BORUT POŽAR
1739 30.10.1973 01.10.2016 1710
58. ŽIGA POŽAR
1195 19.04.1999 15.08.2009 5114
59. ENEJ POŽAR
1194 04.10.2002 01.01.2011 5549
60. NEJC POŽUN
1388 20.08.2000 30.11.2019 5313
61. LENART PRIMC
3458 09.07.2010 19.11.2021
62. PAVLE RADIĆ
3570 31.08.2012 01.10.2022
63. DOMEN RAZIČ
2373 19.12.1998 01.07.2008
64. SARA RISTIČ
1924 10.05.2007 01.03.2017
65. NEJA ROŽMAN
1196 30.10.2004 01.01.2014
66. EDIS SALIJA
2846 06.06.1987 25.07.2018
67. NIVES SAMEC
1113 12.02.1960 14.07.2021 1346
68. LAN SIMČIČ
3034 26.06.2008 13.03.2019
69. AMAR SMAJLOVIĆ
3649 06.05.2011 12.01.2023
70. EMIL SOMUN
2985 21.02.2011 24.01.2019
71. LIDIJA STEVANIČ
1197 05.10.1969 08.12.2016 2464
72. MATEJ ŠANTELJ
2318 30.09.1979 19.10.2017
73. TOMAŽ ŠČUKA
2735 07.02.1975 08.12.2017
74. FRANC ŠTEMBERGER
3097 04.02.1954 10.08.2019 507
75. PRIMOŽ TIBOLA
2321 15.06.1997 04.03.2014
76. NATAŠA TIBOLA
1198 29.06.1994 01.12.2002 3210
77. ANDREJ TRATNIK
3328 30.03.1980 14.07.2020
78. ZORAN ULAGA
1430 18.02.1966 15.08.2008 1111
79. DAŠA ULAGA
3329 10.02.2005 14.07.2020
80. ANJA ULAGA
1541 08.04.1992 14.07.2020 3090
81. ROBIN ULAGA
1201 25.06.1993 01.01.2002 3987
82. BOJAN URŠIČ
1787 07.11.1962 01.09.1998 2497
83. TINE VIDMAR
1202 09.10.2002 01.01.2011 5548
84. JANEZ VIDMAR
2320 24.11.1989 19.10.2017
85. MIHA VILHAR
1921 25.06.2008 01.07.2001
86. NUŠA VILHAR
1922 09.11.2006 06.07.2013
87. MATEVŽ VILHAR
1203 30.09.2004 01.01.2012 6464
88. AMANDA ZALAR
1372 20.12.2000 08.07.2019 5834
89. LUCIJA ZALAR
1199 01.03.1994 08.07.2012 2765
90. UROŠ ŽUPANIĆ LEKŠAN
2858 14.10.2006 07.09.2018