KI ŠKOFJA LOKA 2 - 8.0
2

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
41
2140
1011
3151
17.5
6.0
2.0
1983 SLAVKO MARKOTIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
89
27
116
1.0
 
1
88
41
129
0.0
 
2
95
45
140
1.0
 
0
93
54
147
1.0
 
5
365
167
532
3.0
1.0
1259 DEJAN LORENČIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
91
52
143
1.0
 
2
91
36
127
1.0
 
3
99
36
135
1.0
 
3
93
45
138
1.0
 
8
374
169
543
4.0
1.0
1976 JANKO FOJKAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
84
45
129
0.0
 
1
93
62
155
1.0
 
1
84
44
128
1.0
 
1
83
32
115
0.0
 
4
344
183
527
2.0
1.0
2793 JOŽE ZUPANČIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
87
36
123
0.0
 
0
96
45
141
0.5
 
1
100
42
142
1.0
 
0
96
42
138
1.0
 
2
379
165
544
2.5
1.0
2720 STANE STARMAN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
87
53
140
1.0
 
1
91
61
152
1.0
 
2
96
35
131
1.0
 
2
64
43
107
0.0
 
6
338
192
530
3.0
1.0
1984 STANE VORŠIČ
3397 BLAŽ LORENČIČ
1
0
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
80
52
132
1.0
 
4
82
26
108
1.0
 
5
93
35
128
1.0
 
7
85
22
107
0.0
 
16
340
135
475
3.0
1.0

PORTOROŽ - 0.0
0

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
64
2096
848
2944
6.5
0.0
0.0
3053 DANIJEL OLIVO
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
3
80
35
115
0.0
 
1
109
42
151
1.0
 
9
83
17
100
0.0
 
2
87
40
127
0.0
 
15
359
134
493
1.0
0.0
3480 ALEKS FRANZA
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
81
43
124
0.0
 
0
83
35
118
0.0
 
4
90
41
131
0.0
 
8
91
20
111
0.0
 
14
345
139
484
0.0
0.0
1993 JANEZ SUKIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
89
41
130
1.0
 
3
82
42
124
0.0
 
2
88
31
119
0.0
 
2
98
35
133
1.0
 
9
357
149
506
2.0
0.0
1987 JANKO ATELŠEK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
94
49
143
1.0
 
1
106
35
141
0.5
 
0
88
36
124
0.0
 
1
98
27
125
0.0
 
2
386
147
533
1.5
0.0
2810 BORUT LISJAK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
3
79
27
106
0.0
 
3
78
41
119
0.0
 
3
82
43
125
0.0
 
1
86
52
138
1.0
 
10
325
163
488
1.0
0.0
1989 DEJAN LIKAN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
87
34
121
0.0
 
4
74
24
98
0.0
 
4
83
27
110
0.0
 
5
80
31
111
1.0
 
14
324
116
440
1.0
0.0