KI ŠKOFJA LOKA 2 - 2.0
0

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
69
2074
876
2950
10.0
2.0
0.0
1984 STANE VORŠIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
7
90
18
108
0.0
 
2
96
52
148
1.0
 
4
84
27
111
0.0
 
4
67
35
102
0.0
 
17
337
132
469
1.0
0.0
1976 JANKO FOJKAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
91
47
138
0.0
 
1
96
36
132
1.0
 
3
85
41
126
0.0
 
3
81
27
108
0.0
 
8
353
151
504
1.0
0.0
2095 TINO BABČEC
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
3
67
39
106
0.0
 
3
89
32
121
0.0
 
4
88
36
124
1.0
 
2
93
33
126
1.0
 
12
337
140
477
2.0
0.0
2793 JOŽE ZUPANČIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
84
32
116
0.0
 
2
96
34
130
1.0
 
0
97
44
141
1.0
 
1
88
43
131
1.0
 
3
365
153
518
3.0
1.0
3397 BLAŽ LORENČIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
3
85
35
120
0.0
 
5
85
23
108
0.0
 
3
61
41
102
0.0
 
7
86
18
104
0.0
 
18
317
117
434
0.0
0.0
1985 VLADIMIR FUIS
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
81
51
132
0.0
 
3
92
52
144
1.0
 
6
106
35
141
1.0
 
2
86
45
131
1.0
 
11
365
183
548
3.0
1.0

PIVKA 2 - 6.0
2

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
39
2179
976
3155
14.0
4.0
2.0
1029 JULIJAN PUNTAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
4
98
42
140
1.0
 
3
87
45
132
0.0
 
0
94
54
148
1.0
 
2
95
44
139
1.0
 
9
374
185
559
3.0
1.0
1363 FRANKO LESKOVEC
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
88
59
147
1.0
 
0
96
35
131
0.0
 
3
96
35
131
1.0
 
1
83
54
137
1.0
 
4
363
183
546
3.0
1.0
1347 MARJAN BAŠEK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
87
34
121
1.0
 
2
89
45
134
1.0
 
2
87
34
121
0.0
 
0
84
33
117
0.0
 
6
347
146
493
2.0
1.0
1361 MARKO KRIŽAJ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
3
101
36
137
1.0
 
7
95
18
113
0.0
 
2
83
45
128
0.0
 
1
103
27
130
0.0
 
13
382
126
508
1.0
0.0
1895 DUŠAN KOVAČIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
87
54
141
1.0
 
0
91
50
141
1.0
 
0
81
35
116
1.0
 
0
81
44
125
1.0
 
0
340
183
523
4.0
1.0
1367 BORIS PERHAVEC
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
96
52
148
1.0
 
5
102
24
126
0.0
 
2
90
41
131
0.0
 
0
85
36
121
0.0
 
7
373
153
526
1.0
0.0