KI ŠKOFJA LOKA 1 - 6.0
2

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
37
2166
1044
3210
15.0
4.0
2.0
1977 JURE HAJNRIHAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
93
42
135
0.0
 
0
92
53
145
1.0
 
2
95
43
138
0.0
 
2
94
41
135
1.0
 
6
374
179
553
2.0
0.0
1623 BLAŽ OBERSTAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
81
44
125
0.0
 
1
94
41
135
1.0
 
1
89
54
143
1.0
 
1
90
53
143
1.0
 
5
354
192
546
3.0
1.0
1980 ROK ZRIM
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
89
45
134
0.0
 
1
95
39
134
1.0
 
0
85
66
151
1.0
 
1
80
48
128
1.0
 
2
349
198
547
3.0
1.0
1259 DEJAN LORENČIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
79
44
123
1.0
 
1
87
44
131
1.0
 
2
96
42
138
1.0
 
1
94
34
128
1.0
 
5
356
164
520
4.0
1.0
1971 DAMIR RISTIĆ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
90
44
134
0.0
 
1
90
50
140
1.0
 
3
94
35
129
0.0
 
1
85
49
134
1.0
 
5
359
178
537
2.0
1.0
2720 STANE STARMAN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
90
36
126
0.0
 
5
92
34
126
0.0
 
4
96
27
123
0.0
 
3
96
36
132
1.0
 
14
374
133
507
1.0
0.0

IZOLA - 2.0
0

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
73
2189
885
3074
9.0
2.0
0.0
1710 IVAN MARS
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
95
52
147
1.0
 
1
93
36
129
0.0
 
2
102
44
146
1.0
 
2
90
43
133
0.0
 
5
380
175
555
2.0
1.0
1709 GREGOR GORJUP
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
93
42
135
1.0
 
5
98
26
124
0.0
 
3
90
35
125
0.0
 
1
87
43
130
0.0
 
10
368
146
514
1.0
0.0
1707 ETBIN PAHOR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
98
52
150
1.0
 
4
78
45
123
0.0
 
4
84
32
116
0.0
 
4
89
24
113
0.0
 
13
349
153
502
1.0
0.0
3310 SILVANO POTOKAR
3349 VASJA NANUT
39
43
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
7
85
18
103
0.0
 
8
87
17
104
0.0
 
10
75
9
84
0.0
 
3
85
41
126
0.0
 
28
332
85
417
0.0
0.0
1714 JULIJAN GRIŽON
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
96
43
139
1.0
 
4
94
27
121
0.0
 
2
84
50
134
1.0
 
4
96
34
130
0.0
 
12
370
154
524
2.0
0.0
1706 BORUT ŠIRCA
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
104
44
148
1.0
 
0
102
41
143
1.0
 
2
91
53
144
1.0
 
3
93
34
127
0.0
 
5
390
172
562
3.0
1.0