PROTEUS 2 - 7.0
2

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
34
2077
1053
3130
15.0
5.0
2.0
1238 URBAN ARNIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
89
43
132
0.0
 
3
86
35
121
0.0
 
2
85
45
130
0.0
 
1
94
60
154
1.0
 
6
354
183
537
1.0
0.0
1203 MATEVŽ VILHAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
93
54
147
1.0
 
1
94
36
130
1.0
 
0
91
54
145
1.0
 
3
81
36
117
0.0
 
4
359
180
539
3.0
1.0
1349 NEJC ČELIGOJ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
83
45
128
1.0
 
2
89
34
123
1.0
 
4
79
27
106
0.0
 
1
81
50
131
1.0
 
8
332
156
488
3.0
1.0
1787 BOJAN URŠIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
80
34
114
0.0
 
2
81
43
124
1.0
 
1
82
35
117
0.0
 
1
95
45
140
1.0
 
6
338
157
495
2.0
1.0
1189 NEJC MIKLAVEC
3200 ROK GERŽELJ
61
0
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
86
43
129
1.0
 
2
87
54
141
1.0
 
2
92
45
137
1.0
 
4
79
44
123
1.0
 
8
344
186
530
4.0
1.0
1179 ANŽE CEJ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
93
52
145
1.0
 
0
84
43
127
0.0
 
2
79
36
115
0.0
 
0
94
60
154
1.0
 
2
350
191
541
2.0
1.0

SLAVIJA ŠTOJS - 1.0
0

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
51
2076
937
3013
9.0
1.0
0.0
1235 MATJAŽ ŠTOJS
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
85
54
139
1.0
 
1
100
43
143
1.0
 
0
94
53
147
1.0
 
2
91
45
136
0.0
 
3
370
195
565
3.0
1.0
1443 BOGDAN ŠTIH
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
91
42
133
0.0
 
1
86
36
122
0.0
 
0
88
52
140
0.0
 
0
98
54
152
1.0
 
2
363
184
547
1.0
0.0
1552 JURE MEHLE
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
3
82
35
117
0.0
 
3
79
33
112
0.0
 
1
99
44
143
1.0
 
3
72
35
107
0.0
 
10
332
147
479
1.0
0.0
1231 DORE ZDEŠAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
4
100
36
136
1.0
 
6
84
24
108
0.0
 
1
88
40
128
1.0
 
1
75
38
113
0.0
 
12
347
138
485
2.0
0.0
1236 SAŠO MEHLE
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
5
59
26
85
0.0
 
5
90
34
124
0.0
 
5
78
25
103
0.0
 
6
82
26
108
0.0
 
21
309
111
420
0.0
0.0
2417 JAKOB PAVLIN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
92
42
134
0.0
 
0
94
42
136
1.0
 
3
85
35
120
1.0
 
0
84
43
127
0.0
 
3
355
162
517
2.0
0.0