KI ŠKOFJA LOKA - 6.0
2

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
18
2251
1153
3404
19.0
4.0
2.0
1971 DAMIR RISTIĆ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
99
45
144
1.0
 
1
92
48
140
1.0
 
0
95
52
147
1.0
 
0
91
45
136
1.0
 
1
377
190
567
4.0
1.0
1623 BLAŽ OBERSTAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
99
63
162
1.0
 
0
104
51
155
1.0
 
1
101
63
164
1.0
 
0
77
60
137
1.0
 
1
381
237
618
4.0
1.0
1980 ROK ZRIM
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
87
45
132
0.0
 
2
100
41
141
1.0
 
2
76
40
116
0.0
 
0
89
54
143
1.0
 
5
352
180
532
2.0
0.0
2983 URBAN MURN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
109
49
158
1.0
 
0
95
70
165
1.0
 
1
86
40
126
1.0
 
2
98
35
133
1.0
 
4
388
194
582
4.0
1.0
2096 SREČKO JEZERŠEK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
85
48
133
0.0
 
5
86
35
121
0.0
 
2
94
43
137
1.0
 
0
97
50
147
1.0
 
7
362
176
538
2.0
0.0
1977 JURE HAJNRIHAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
105
45
150
1.0
 
0
97
53
150
1.0
 
0
93
39
132
1.0
 
0
96
39
135
0.0
 
0
391
176
567
3.0
1.0

SILIKO - 2.0
0

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
39
2257
964
3221
5.0
2.0
0.0
2831 PRIMOŽ DEŽMAN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
99
27
126
0.0
 
2
97
36
133
0.0
 
0
92
51
143
0.0
 
2
87
35
122
0.0
 
6
375
149
524
0.0
0.0
1558 ZMAGO KORENČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
6
101
34
135
0.0
 
2
92
40
132
0.0
 
4
93
36
129
0.0
 
2
99
30
129
0.0
 
14
385
140
525
0.0
0.0
1557 BORIS HUNJAK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
3
91
45
136
1.0
 
5
99
35
134
0.0
 
0
94
54
148
1.0
 
1
98
35
133
0.0
 
9
382
169
551
2.0
1.0
1554 BRANE BENEDIK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
88
45
133
0.0
 
2
95
34
129
0.0
 
1
88
34
122
0.0
 
1
89
36
125
0.0
 
5
360
149
509
0.0
0.0
1559 BOŠTJAN MIHELIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
105
54
159
1.0
 
0
84
51
135
1.0
 
1
89
34
123
0.0
 
0
96
45
141
0.0
 
1
374
184
558
2.0
1.0
1555 MATIJA DEŽMAN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
101
44
145
0.0
 
1
100
42
142
0.0
 
2
89
33
122
0.0
 
0
91
54
145
1.0
 
4
381
173
554
1.0
0.0