KI ŠKOFJA LOKA - 6.0
2

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
21
2219
1122
3341
15.5
4.0
2.0
1971 DAMIR RISTIĆ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
88
44
132
0.0
 
1
86
48
134
1.0
 
0
85
71
156
1.0
 
1
97
27
124
0.0
 
3
356
190
546
2.0
1.0
1623 BLAŽ OBERSTAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
99
52
151
1.0
 
1
91
36
127
1.0
 
0
92
54
146
1.0
 
0
89
44
133
1.0
 
2
371
186
557
4.0
1.0
1980 ROK ZRIM
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
91
43
134
1.0
 
1
103
36
139
1.0
 
0
89
48
137
0.0
 
1
94
44
138
1.0
 
3
377
171
548
3.0
1.0
2983 URBAN MURN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
90
51
141
1.0
 
1
91
54
145
0.0
 
1
90
40
130
0.0
 
1
93
51
144
0.5
 
3
364
196
560
1.5
0.0
2096 SREČKO JEZERŠEK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
96
52
148
1.0
 
0
85
45
130
0.0
 
2
90
44
134
1.0
 
1
92
35
127
0.0
 
3
363
176
539
2.0
0.0
1977 JURE HAJNRIHAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
100
53
153
1.0
 
2
86
61
147
1.0
 
2
102
27
129
0.0
 
1
100
62
162
1.0
 
7
388
203
591
3.0
1.0

KRKA - 2.0
0

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
42
2180
1056
3236
8.5
2.0
0.0
1581 TADEJ KOS
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
103
45
148
1.0
 
3
93
32
125
0.0
 
4
80
26
106
0.0
 
2
107
43
150
1.0
 
11
383
146
529
2.0
0.0
1571 FRANCI BREGAČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
92
43
135
0.0
 
1
88
34
122
0.0
 
2
86
25
111
0.0
 
2
97
35
132
0.0
 
7
363
137
500
0.0
0.0
1566 MITJA BAŠA
1597 KAROL SOMRAK
61
0
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
4
91
33
124
0.0
 
3
82
33
115
0.0
 
1
91
53
144
1.0
 
3
83
45
128
0.0
 
11
347
164
511
1.0
0.0
1650 GREGOR SKALICKY
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
3
86
41
127
0.0
 
0
85
62
147
1.0
 
0
96
53
149
1.0
 
0
92
52
144
0.5
 
3
359
208
567
2.5
1.0
1654 MARKO BREZOVAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
97
44
141
0.0
 
2
96
50
146
1.0
 
5
88
26
114
0.0
 
1
101
54
155
1.0
 
8
382
174
556
2.0
1.0
1051 MILAN ZALOŽNIK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
85
54
139
0.0
 
0
82
61
143
0.0
 
0
91
53
144
1.0
 
1
88
59
147
0.0
 
2
346
227
573
1.0
0.0