Matična številka
Davčna številka
Naslov
Pošta i kraj
E-naslov
Kontaktna oseba
E-naslov kontaktne osebe

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID