Matična številka
Davčna številka
Naslov
Pošta i kraj
E-naslov
Kontaktna oseba
E-naslov kontaktne osebe

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. GAŠPER KRAGELJ
1104 31.01.1997 14.07.2023 5112
2. DANIJEL LAVRIČ
1344 04.12.1994 14.07.2023 4191