Klubi

KD SLOVENSKA BISTRICA -

MB

Matična številka 4113152000
Davčna številka 39427692
Naslov PARTIZANSKA CESTA 35
Pošta i kraj 2310 Slov. Bistrica
E-naslov kuncici@gmail.com
Kontaktna oseba IVAN KUNČIČ
E-naslov kontaktne osebe kegljaskodrustvosb@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. MARKO COLJA
3810 02.02.1961 03.12.2023
2. ANITA DORONTIĆ
3781 15.05.1974 07.10.2023
3. ANA FRUMEN
2033 16.06.1961 14.07.2023
4. PETER GERM
2034 14.08.1953 08.07.2019
5. MARGARETA JERIČ
3530 29.03.1962 29.05.2022
6. SANJA KAPUN
3533 04.10.1962 29.05.2022
7. BOJAN KAPUN
3535 21.06.1962 29.05.2022
8. MILENA KUNČIČ
2299 01.01.1956 08.07.2019 3624
9. IVAN KUNČIČ
2042 10.07.1951 08.07.2019
10. EDVARD LEPOŠA
3077 08.03.1955 10.07.2019
11. BRANKO MLAKAR
3172 21.09.1960 25.10.2019
12. DUŠAN MUSTAFA
3075 07.10.1953 10.07.2019
13. ALOJZ OREŠIČ
3538 05.05.1946 29.05.2022
14. ANITA PEČOLAR
3532 04.12.1965 29.05.2022
15. IVAN POPLATNIK
3173 25.12.1944 25.10.2019
16. KRISTINA POPLATNIK
3534 21.07.1956 29.05.2022
17. PETER POPLATNIK
3537 24.06.1950 29.05.2022
18. NIKOLA PRALIJA
3735 14.04.1952 06.06.2023
19. JOŽE PURKELJC
3076 07.11.1952 10.07.2019
20. MIROSLAV ŠOŠTER
3536 27.04.1962 29.05.2022
21. KLAVDIJA ŠTEFANIČ
2075 30.01.1971 14.07.2022
22. DUŠAN TOPLAK
3584 08.09.1962 20.10.2022
23. ANTON VAJS
2333 08.04.1957 14.07.2022
24. MAJDA VREČNAK
3531 29.05.1956 29.05.2022
25. MARIJAN ZAVIRŠEK
3557 21.11.1934 26.08.2022