KD SLOVENSKA BISTRICA -

MB

Matična številka 4113152000
Davčna številka 39427692
Naslov PARTIZANSKA CESTA 35
Pošta i kraj 2310 Slov. Bistrica
E-naslov kuncici@gmail.com
Kontaktna oseba IVAN KUNČIČ
E-naslov kontaktne osebe kegljaskodrustvosb@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. PETER GERM
2034 14.08.1953 08.07.2019
2. IVAN KUNČIČ
2042 10.07.1951 08.07.2019
3. MILENA KUNČIČ
2299 01.01.1956 08.07.2019 3624
4. EDVARD LEPOŠA
3077 08.03.1955 10.07.2019
5. BRANKO MLAKAR
3172 21.09.1960 25.10.2019
6. DUŠAN MUSTAFA
3075 07.10.1953 10.07.2019
7. IVAN POPLATNIK
3173 25.12.1944 25.10.2019
8. JOŽE PURKELJC
3076 07.11.1952 10.07.2019