Klubi

ŠD INVALID MB -

MB

Matična številka 1234567899
Davčna številka
Naslov Jurčičeva 8, maribor
Pošta i kraj 2000 Maribor
E-naslov
Kontaktna oseba anton Stražar
E-naslov kontaktne osebe anton.strazar@amis.net

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. JOŽE CEBEK
2335 16.02.1949 10.02.2008
2. MILAN GAJŽLER
2326 16.08.1947 01.09.2005
3. DAVID GRIL
2329 16.09.1961 20.07.1996
4. BRANKO KOLAR
2327 31.12.1959 01.07.2012
5. ALENKA KOLAR
2328 08.09.1965 08.07.2013
6. MARJAN MAJŽIR
2334 28.11.1954 15.07.1999
7. MILAN MAROLT
2330 27.11.1946 30.05.2014
8. VERONIKA PAJTLER
3078 21.05.1967 10.07.2019
9. VLASTA PAVLIČ GOSAK
3079 16.05.1964 10.07.2019
10. BOŽO RABOTEG
3024 27.03.1953 01.03.2019
11. IVO RABOTEG
2331 12.02.1952 15.07.1995
12. BOGOMIR SENEKOVIČ
2339 22.09.1950 08.12.2023
13. TONE STRAŽAR
2332 03.02.1942 15.06.2002
14. ROBI WEISSENSTEIN
2324 07.08.1955 05.10.2009
15. DRAGO ZAVRŠNIK
2325 24.08.1949 24.09.2013