KD VODNJAK -

DOL

VODNJAK - 3.Z Moški
Matična številka 4062922000
Davčna številka 54997950
Naslov Krka 3
Pošta i kraj 8000 Novo mesto
E-naslov kd-vodnjak@kegljanje.com
Kontaktna oseba TiNE Jerman
E-naslov kontaktne osebe baroncek@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. AVGUŠTIN AVBAR
3315 13.05.1951 14.07.2020
2. BRANE AVGUŠTIN
1317 20.07.1960 25.06.2016
3. JOŽE BARBIČ
1318 18.02.1946 28.09.2016
4. IZTOK BARBORIČ
1319 12.02.1962 28.09.2016
5. JANEZ BERKOPEC
2322 05.09.1963 05.12.2015
6. ALEKSANDER BEVC
1270 04.05.1965 17.07.2015
7. ANDREJ BRDNIK
2709 20.02.1961 06.12.2017
8. REBEKA BREZNIKAR
3316 19.04.2002 14.07.2020
9. NIKOLAS BRKIČ STRMAN
3002 03.11.2011 06.02.2019
10. MIHAEL BRODARIČ
3283 03.03.1973 20.02.2020
11. STANE BUČAR
1272 07.11.1960 06.12.2015
12. LIDIJA BUČAR
1271 02.07.1971 01.07.2015
13. SAMO BUČAR
2710 13.04.1966 06.12.2017
14. SNEŽNA BUKOVEC
3318 04.06.1961 14.07.2020
15. DRAGO DRAGANJAC
1320 14.06.1953 25.06.2016
16. ROBERT DULAR
3319 01.02.1957 14.07.2020
17. FADIJ DŽANKOVIĆ
1322 15.04.1952 28.09.2016
18. FAKO DŽANKOVIČ
1274 01.04.1957 08.07.2015
19. ROBERT FILIPČIČ
1275 31.01.1975 01.12.2014
20. MIA FINK
3004 04.04.2008 06.02.2019
21. ALOJZ FINK
1276 07.05.1957 05.12.2015
22. MATIC FINK
1323 16.02.2004 10.11.2016
23. ANA GAČNIK
2679 18.09.1962 08.11.2017
24. JOŽE GERDENC
1324 01.07.1962 28.09.2016
25. RENATA GORENC
1277 18.12.1973 01.12.2014
26. ZDENKO GOSENCA
1278 06.10.1952 05.12.2015
27. VID GRABIČ
2711 03.12.2009 06.12.2017
28. MIHAEL GRIČAR
1279 30.07.1974 18.04.2015
29. JASMIN HASANAGIĆ
1280 07.01.1965 01.12.2014
30. AJDA HOČEVAR
2672 09.03.2006 08.11.2017
31. JAKA IVANIČ
1325 06.07.1951 28.09.2016
32. MAGDA JANKOVIČ
1283 10.04.1970 08.07.2015
33. ARIANA JANKOVIČ
1282 29.08.1991 06.12.2014
34. MARKO JANKOVIČ
1284 12.01.1967 08.07.2015
35. ZVONKO JELIĆ
1286 24.08.1951 06.12.2014
36. BRANKO JENIČ
2323 31.01.1959 08.07.2015
37. SEBASTIJAN JERMAN
3003 01.05.1980 06.02.2019
38. MARTIN JERMAN
1287 06.06.1966 01.12.2014
39. MAJ JERMAN
3284 28.11.2009 20.02.2020
40. TINE JURŠIČ
1288 03.08.1953 08.07.2015
41. ALDIN KAMBEROVIĆ
2716 13.12.1997 06.12.2017
42. DENIS KING
2674 17.11.2006 08.11.2017
43. VITO KING
2673 10.08.2009 08.11.2017
44. JOŽE KLOBUČAR
1328 16.01.1949 28.09.2016
45. ZLATKO KOBE
1290 15.08.1957 06.12.2014
46. ZVONKA KOBE
1291 17.04.1960 06.12.2014
47. ROBERT KOCJAN
1292 14.09.1975 01.12.2014
48. TJAŠA KOCJANČIČ
1293 26.01.1985 08.07.2015
49. VIKTOR KOKLIČ
1294 26.06.1958 08.05.2016
50. NEBOJŠA KOSTIĆ
3285 10.12.1970 20.02.2020
51. URBAN KOSTREVC
1582 01.05.2004 08.12.2017
52. BORUT KOSTREVC
1296 03.04.1976 01.12.2014
53. BON KOŠMERLJ
1329 08.05.2010 13.12.2016
54. LEON KOTAR
2715 10.02.2006 06.12.2017
55. SILVA KOTAR
1330 17.06.1967 13.12.2016
56. NEJC KOTNIK
3001 25.05.2007 06.02.2019
57. NINA KOZLEVČAR
2676 26.11.1987 08.11.2017
58. MATJAŽ KRIŽAN
1297 09.01.1967 06.12.2014
59. JOŽE LUKAN
1331 05.02.1940 13.12.2016
60. ALEN MIRTEK
1298 12.12.1985 18.04.2015
61. ANICA MOHAR
2678 05.08.1968 08.11.2017
62. BRANKO NOVAK
1332 20.03.1955 28.09.2016
63. JELKA OSTOJIČ
2680 26.07.1952 08.11.2017
64. MIRAN OVNIČEK
2681 07.02.1977 08.11.2017
65. ALEŠ PETERLIN
3286 01.07.1977 20.02.2020
66. JAKA PETKOVIČ
3320 05.01.2002 14.07.2020
67. KATJA PETKOVIČ
1333 07.07.1971 08.07.2016
68. MILOŠ PILIČ
1334 21.02.1958 10.11.2016
69. MARCEL PIRNAR
2675 03.07.2008 08.11.2017
70. MIHA PODERGAJS
3000 05.11.1979 06.02.2019
71. DUŠAN PUREBER
3287 15.07.1959 20.02.2020
72. EMIL RIFELJ
1300 23.07.1979 01.12.2014
73. BRANE RUKŠE
1301 27.01.1966 05.12.2015
74. FRAN SKRABL
3288 01.01.2013 20.02.2020
75. BENO SMREKAR
1302 15.02.1963 01.12.2014
76. SILVO STANIŠA
1335 25.03.1969 10.11.2016
77. AMBROŽ STRGAR
3321 12.03.2003 14.07.2020
78. ALEŠ ŠIMC
1655 21.05.1975 14.07.2020
79. DRAGO ŠIMIC
1336 03.06.1951 25.06.2016
80. GREGOR ŠKOF
2712 05.09.2005 06.12.2017
81. MARTIN ŠPRAJCAR
1303 03.09.1951 08.05.2016
82. MILAN ŠTER
1304 16.05.1954 06.12.2014
83. ANDREJ TURK
2677 15.11.1982 08.11.2017
84. SEBASTIJAN TURK
2713 18.12.1968 06.12.2017
85. MITJA TURKA
1337 21.02.1963 10.11.2016
86. KATJA VERNIG
1305 02.06.1975 01.07.2015
87. IGOR VESEL
1338 06.07.1957 28.09.2016
88. SEBASTIJAN VIRANT
1339 06.05.1972 10.11.2016
89. VILI VOLF
1342 26.04.1955 28.09.2016
90. JOŽE ZUPANČIČ
1340 19.08.1953 28.09.2016
91. DRAGO ZUPANČIČ
1308 15.12.1951 08.05.2016
92. BRANKO ZUPANČIČ
1307 08.07.1962 05.12.2015 3627
93. IRENA ZUPANČIČ
3322 07.03.1965 14.07.2020
94. ALOJZ ŽELJKO
1341 11.04.1960 25.06.2016
95. IRIS ŽELJKO
3005 19.08.2005 06.02.2019