Klubi

KD VODNJAK -

DOL

VODNJAK - 2.Z Moški VODNJAK - 1.B.Z Ženske
Matična številka 4062922000
Davčna številka 54997950
Naslov Krka 3
Pošta i kraj 8000 Novo mesto
E-naslov kd-vodnjak@kegljanje.com
Kontaktna oseba TiNE Jerman
E-naslov kontaktne osebe baroncek@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. AVGUŠTIN AVBAR
3315 13.05.1951 14.07.2020
2. BRANE AVGUŠTIN
1317 20.07.1960 25.06.2016
3. JOŽE BARBIČ
1318 18.02.1946 28.09.2016
4. IZTOK BARBORIČ
1319 12.02.1962 28.09.2016
5. JANEZ BERKOPEC
2322 05.09.1963 05.12.2015
6. ALEKSANDER BEVC
1270 04.05.1965 17.07.2015
7. BORIS BORTEK
2830 08.01.1956 09.12.2022
8. MARK MOJMIR BORTEK
1644 04.06.1959 14.07.2022 509
9. ANDREJ BRDNIK
2709 20.02.1961 06.12.2017
10. REBEKA BREZNIKAR
3316 19.04.2002 14.07.2020
11. NIKOLAS BRKIČ STRMAN
3002 03.11.2011 06.02.2019
12. MIHAEL BRODARIČ
3283 03.03.1973 20.02.2020
13. STANE BUČAR
1272 07.11.1960 06.12.2015
14. SAMO BUČAR
2710 13.04.1966 06.12.2017
15. LIDIJA BUČAR
1271 02.07.1971 01.07.2015
16. SNEŽNA BUKOVEC
3318 04.06.1961 14.07.2020
17. NINKO ČAČIĆ
3577 17.05.1972 02.10.2022
18. MARIJA ČEFARIN
1273 06.05.1965 14.07.2022
19. DRAGO DRAGANJAC
1320 14.06.1953 25.06.2016
20. ROBERT DULAR
3319 01.02.1957 14.07.2020
21. FADIJ DŽANKOVIĆ
1322 15.04.1952 28.09.2016
22. FAKO DŽANKOVIČ
1274 01.04.1957 08.07.2015
23. ROBERT FILIPČIČ
1275 31.01.1975 01.12.2014
24. MATIC FINK
1323 16.02.2004 10.11.2016
25. ALOJZ FINK
1276 07.05.1957 05.12.2015
26. MIA FINK
3004 04.04.2008 06.02.2019
27. ZVONKA GAČIĆ
3717 28.01.1978 03.05.2023
28. ANICA GAČNIK
2679 18.09.1962 08.11.2017
29. RENATA GORENC
1277 18.12.1973 01.12.2014
30. ZDENKO GOSENCA
1278 06.10.1952 05.12.2015
31. VID GRABIČ
2711 03.12.2009 06.12.2017
32. MIHAEL GRIČAR
1279 30.07.1974 18.04.2015
33. JASMIN HASANAGIĆ
1280 07.01.1965 01.12.2014
34. AJDA HOČEVAR
2672 09.03.2006 08.11.2017
35. JAKA IVANIČ
1325 06.07.1951 28.09.2016
36. MAGDA JANKOVIČ
1283 10.04.1970 08.07.2015
37. ARIANA JANKOVIČ
1282 29.08.1991 06.12.2014
38. MARKO JANKOVIČ
1284 12.01.1967 08.07.2015
39. ZVONKO JELIĆ
1286 24.08.1951 06.12.2014
40. BRANKO JENIČ
2323 31.01.1959 08.07.2015
41. DAMJANA JERMAN
1327 12.02.1964 14.07.2022
42. SEBASTIJAN JERMAN
3003 01.05.1980 06.02.2019
43. MAJ JERMAN
3284 28.11.2009 20.02.2020
44. MARTIN JERMAN
1287 06.06.1966 01.12.2014
45. TINE JURŠIČ
1288 03.08.1953 08.07.2015
46. ALDIN KAMBEROVIĆ
2716 13.12.1997 06.12.2017
47. TJAŠA KASTELIC
1293 26.01.1985 08.07.2015
48. VITO KING
2673 10.08.2009 08.11.2017
49. DENIS KING
2674 17.11.2006 08.11.2017
50. JOŽE KLOBUČAR
1328 16.01.1949 28.09.2016
51. ZLATKO KOBE
1290 15.08.1957 06.12.2014
52. ZVONKA KOBE
1291 17.04.1960 06.12.2014
53. ROBERT KOCJAN
1292 14.09.1975 01.12.2014
54. VIKTOR KOKLIČ
1294 26.06.1958 08.05.2016
55. NEBOJŠA KOSTIĆ
3285 10.12.1970 20.02.2020
56. URBAN KOSTREVC
1582 01.05.2004 08.12.2017
57. BORUT KOSTREVC
1296 03.04.1976 01.12.2014
58. BON KOŠMERLJ
1329 08.05.2010 13.12.2016
59. FRANC KOŠMRLJ
3715 30.05.1970 03.05.2023
60. LEON KOTAR
2715 10.02.2006 06.12.2017
61. SILVA KOTAR
1330 17.06.1967 13.12.2016
62. NINA KOZLEVČAR
2676 26.11.1987 08.11.2017
63. MATJAŽ KRIŽAN
1297 09.01.1967 06.12.2014
64. JOŽE LUKAN
1331 05.02.1940 13.12.2016
65. BETKA MEŽNARŠIČ
3719 14.08.1962 03.05.2023
66. ALEN MIRTEK
1298 12.12.1985 18.04.2015
67. ANICA MOHAR
2678 05.08.1968 08.11.2017
68. MARIJA MOŽE ŠENIČAR
3575 26.11.1955 02.10.2022
69. BRANKO NOVAK
1332 20.03.1955 28.09.2016
70. JELKA OSTOJIČ
2680 26.07.1952 08.11.2017
71. ZDENKA OVEN
3576 20.01.1958 02.10.2022
72. MIRAN OVNIČEK
2681 07.02.1977 08.11.2017
73. ALEŠ PETERLIN
3286 01.07.1977 20.02.2020
74. KATJA PETKOVIČ
1333 07.07.1971 08.07.2016
75. JAKA PETKOVIČ
3320 05.01.2002 14.07.2020
76. MILOŠ PILIČ
1334 21.02.1958 10.11.2016
77. MARCEL PIRNAR
2675 03.07.2008 08.11.2017
78. MIHA PODERGAJS
3000 05.11.1979 06.02.2019
79. ANŽE PROGAR
3578 01.08.2011 02.10.2022
80. DUŠAN PUREBER
3287 15.07.1959 20.02.2020
81. EMIL RIFELJ
1300 23.07.1979 01.12.2014
82. BRANE RUKŠE
1301 27.01.1966 05.12.2015
83. FRAN SKRABL
3288 01.01.2013 20.02.2020
84. BENO SMREKAR
1302 15.02.1963 01.12.2014
85. SILVO STANIŠA
1335 25.03.1969 10.11.2016
86. AMBROŽ STRGAR
3321 12.03.2003 14.07.2020
87. MARIJANA ŠALEHAR
2847 10.07.1956 14.07.2022
88. SILVA ŠEPIC
3718 25.01.1963 03.05.2023
89. ALEŠ ŠIMC
1655 21.05.1975 14.07.2020
90. DRAGO ŠIMIC
1336 03.06.1951 25.06.2016
91. GREGOR ŠKOF
2712 05.09.2005 06.12.2017
92. MARTIN ŠPRAJCAR
1303 03.09.1951 08.05.2016
93. MILAN ŠTER
1304 16.05.1954 06.12.2014
94. SEBASTIJAN TURK
2713 18.12.1968 06.12.2017
95. ANDREJ TURK
2677 15.11.1982 08.11.2017
96. MITJA TURKA
1337 21.02.1963 10.11.2016
97. KATJA VERNIG
1305 02.06.1975 01.07.2015
98. IGOR VESEL
1338 06.07.1957 28.09.2016
99. SEBASTIJAN VIRANT
1339 06.05.1972 10.11.2016
100. VILI VOLF
1342 26.04.1955 28.09.2016
101. STANKA ZALETELJ
3111 02.08.1963 14.07.2022
102. DRAGO ZUPANČIČ
1308 15.12.1951 08.05.2016
103. BRANKO ZUPANČIČ
1307 08.07.1962 05.12.2015 3627
104. JOŽE ZUPANČIČ
1340 19.08.1953 28.09.2016
105. ALEKSANDER ZUPANČIČ
3716 03.01.1965 03.05.2023
106. IRENA ZUPANČIČ
3322 07.03.1965 14.07.2020
107. ALOJZ ŽELJKO
1341 11.04.1960 25.06.2016
108. IRIS ŽELJKO
3005 19.08.2005 06.02.2019