KK CELJE -

CE

CELJE - 1.A Ženske
Matična številka 5136130000
Davčna številka 59962518
Naslov Dečkova cesta 1
Pošta i kraj 3000 Celje
E-naslov kegljaskiklub.celje@amis.net
Kontaktna oseba BARBARA ŠTANCER 040 250 895
E-naslov kontaktne osebe

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. NEJA BLAGOJEVIČ
1515 18.12.2003 05.11.2014 5547
2. SAŠA ČREP
1516 18.05.1995 21.10.2004 3982
3. AJDA ČURMAN
2764 08.09.2007 08.02.2018
4. KATRIN DOMUZIN
2811 18.08.2003 25.03.2018
5. PATRICIJA DOMUZIN
1543 16.02.2007 07.11.2016
6. BARBARA DOVEČAR
1517 12.06.2006 26.10.2015
7. FIKRIJE DUGA
1547 07.08.2003 27.02.2017
8. KLAVDIJA FARASIN
1519 12.04.1978 08.07.2016 1805
9. BARBARA FIDEL
1520 09.08.1985 04.07.1998 52
10. MARIJA FRAS LESJAK
1521 08.02.1955 23.11.2003
11. LEA FURMAN
1522 19.09.2001 05.09.2014 5970
12. LARA GLOJNARIČ
1544 21.08.2006 07.11.2016
13. PATRICIJA GORUČAN
1523 31.05.2005 29.06.2016
14. MIROSLAVA GROBELNIK
1524 13.01.1963 16.01.1982 110
15. KLEMENTINA HOHNJEC
1525 03.05.1991 20.01.2000 2086
16. BRINA JANJIĆ
1546 08.06.2008 01.07.2017 6474
17. LUCIJA JAZBINŠEK
1549 03.09.2008 07.11.2016
18. INES KLETEČKI
1526 09.08.1996 01.07.2008 4284
19. REBEKA KOREZ
1545 26.05.2004 27.02.2017
20. ANJA KOZMUS
1527 29.09.1987 15.06.1996 985
21. VESNA KRAJNC
1528 18.10.1972 05.12.2015 5391
22. METKA LESJAK
1529 13.04.1948 21.09.1974
23. FIONA MASLO PETRIČ
1530 05.09.2005 26.10.2015
24. MELANI MLAKAR
2980 26.09.2005 10.01.2019
25. NIVES MOHAR
1548 18.04.1989 10.12.2016
26. ANESA MUSTAFI
2765 15.05.2008 08.02.2018
27. NINA PODLESNIK
1532 07.06.1977 06.07.1999 251
28. NINA PODPEČAN
1533 09.12.2000 25.11.2011 5971
29. MOJCA PREGLAU
1247 01.09.1986 14.07.2022
30. POLONA ROGINA
1534 02.08.1989 07.07.1999 986
31. LINA ROZONIČNIK
3270 17.07.2006 30.01.2020
32. RADA SAVIĆ
1536 15.03.1987 15.06.1996 111
33. NADA SAVIĆ
1535 15.03.1987 15.06.1996 109
34. JOŽICA ŠEŠKO
1538 04.03.1957 18.02.1979 108
35. BARBARA ŠTANCER
1539 22.04.1987 12.12.2010 4285
36. MARTA ZUPANC
1542 07.09.1964 07.03.1983 5268