KK SLOVENJ GRADEC -

KO

SLOVENJ GRADEC - 1.B Ženske SLOVENJ GRADEC - 3.V Moški
Matična številka 5160561000
Davčna številka 92028268
Naslov Celjska cesta 19
Pošta i kraj 2380 Slovenj Gradec
E-naslov kk.slovenjgradec@gmail.com
Kontaktna oseba Ivan Korošec
E-naslov kontaktne osebe ivan.korosec1@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. PRIMOŽ ARIH
1857 19.05.1978 20.06.1999
2. ŽELJKO BALJAK
1607 29.05.1960 08.07.2018 4148
3. IZIDORA BIZJAK
1858 11.03.1964 25.02.2009
4. MARIO BOGAR
3167 24.10.1983 10.10.2019
5. SAMO COKAN
1859 23.08.1977 10.06.2005
6. LEA ČAS
2816 24.12.2006 03.04.2018
7. BERNARDA ČERNIČ ŽVIKART
1860 16.03.1949 08.07.2012
8. MATJAŽ GOŠNAK
1862 03.07.1970 28.10.2015
9. ZDENKA GROBELNIK POČEJ
1863 10.02.1958 08.07.2007
10. PIKA HROVAT MITHANS
2754 03.07.2004 14.10.2015
11. LOVRO JOVAN
2756 31.05.2007 08.02.2018
12. FELICIJAN JOVAN
1864 15.12.1974 20.06.2016
13. STANKO KAMENIK
1865 05.04.1953 15.06.2000
14. BORIS KAŠNIK
2718 17.03.1975 10.12.2017
15. ALEKS KAŠNIK
2755 11.10.2006 08.02.2018
16. BENEDIKT KLADNIK
1866 26.09.1970 01.07.2012
17. TJAŠA KOČNIK
3219 13.02.1994 05.12.2019
18. IVAN KOROŠEC
1867 26.07.1954 26.06.1997
19. JAN KRESNIK
3274 10.03.2009 30.01.2020
20. MARJANA LESJAK
1868 08.09.1964 01.07.2013
21. IVO LUKMAN
1869 26.10.1967 01.05.2005
22. IVEK MARZEL
1871 07.02.1961 15.06.1995
23. IVEK MARZEL
1870 28.10.1983 23.06.2000
24. ALENKA MIHALJ
1872 13.07.1969 01.11.2008
25. STANISLAV OBLAK
3151 07.05.1951 25.09.2019
26. ANA ODER
1874 23.06.2001 29.10.2013 6042
27. IRENA ODER
1875 17.09.1962 08.07.2007
28. ANTON ODER
1873 10.06.1961 10.07.1996
29. BRANKO OŠLOVNIK
1876 17.08.1956 08.07.2010 4152
30. MIHAELA PARADIŽ
3139 12.11.1962 12.09.2019
31. BOŠTJAN PENŠEK
1877 06.09.1972 01.05.2005
32. MARKO PENŠEK
1878 23.08.1976 05.10.2009
33. BARBKA PENŠEK EKART
1879 14.06.1965 10.12.2007
34. MATTIA PENŠEK SCHIFINI
1880 10.06.2000 28.10.2015
35. RINA PETRIČEVIĆ
1881 23.02.2003 14.10.2015
36. FERDO POGORELČNIK
1882 27.05.1977 03.11.2014
37. MAJDA REPANŠEK
1883 10.09.1955 08.07.2007 3202
38. MARIJA REPNIK
1884 04.08.1958 10.12.2007 3209
39. ANTON SEDAR
1885 13.12.1967 08.07.2016 4153
40. TADEJ SKARLOVNIK
1886 19.01.1993 05.10.2009 3986
41. MARKO SKOPLJAKOVIČ
3112 17.08.1957 01.09.2019
42. MOJCA SLATINEK
1861 05.02.1993 08.07.2007 3085
43. ZDRAVKO SOLDO
2836 20.04.1962 08.07.2018
44. ALOJZ STRAŠEK
1887 05.05.1961 26.06.1997
45. JANJA VASTL
1888 09.01.1959 08.07.2015
46. DARINKA VERHOVNIK
1889 19.09.1959 08.07.2015
47. VAL VOŠNER
3275 24.08.2010 30.01.2020
48. DANILO VOVK
3181 18.10.1965 05.11.2019
49. DUŠAN VRHNJAK
1890 01.11.1956 15.06.1995
50. ANTON ZAJC
1891 05.06.1955 01.01.2016
51. ALEŠA ZALOŽNIK
1892 22.03.2004 28.10.2015
52. JADRAN ŽELEZNIK
1893 15.02.1974 01.03.2006
53. DANIJELA ŽVIKART
2817 31.12.2006 03.04.2018