KK RUŠE -

MB

RUŠE - 2.V Moški RUŠE - 2.V Ženske
Matična številka 5079284000
Davčna številka 99723298
Naslov Šolska ulica 17
Pošta i kraj 2342 Ruše
E-naslov
Kontaktna oseba Boštjan Čertalič
E-naslov kontaktne osebe bostjan.certalic@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. MARJANA BABIČ
1220 26.07.1967 25.09.2014
2. ALEKSANDER BREČKO
1205 25.02.1970 10.09.2009
3. BOŠTJAN ČERTALIČ
1206 01.12.1975 05.10.2008
4. SREČKO FIŠER
1204 05.01.1962 10.07.1994
5. GORAN HALIČ
1925 23.01.1987 01.12.2009
6. DRAGO JANČIČ
1224 19.07.1955 01.07.2012
7. ALEKSANDER JURŠE
1212 27.03.1965 04.02.2011
8. ROBERT KNUPLEŽ
1225 14.03.1971 05.10.2008
9. KLAVDIJA KNUPLEŽ
1214 19.03.1973 24.08.2010
10. ANDREJ KOCJAN
2912 05.10.1977 02.11.2018
11. MATIC KREUH
1209 24.07.1986 08.07.2016
12. MIHAEL KRISTL
1223 14.06.1973 08.07.2017
13. KATJA MARKAČ HROVATIN
2910 09.11.1976 02.11.2018
14. DANILO MURŠIČ
1210 08.02.1949 10.09.2008
15. MATILDA MURŠIČ
1213 13.03.1950 08.07.2010
16. BOGDAN MUŠIČ
1211 30.09.1969 25.09.2014
17. ALEŠ PARADIŽ
1227 04.07.1973 04.02.2011
18. ŽIGA PARADIŽ
1228 14.02.2000 03.09.2012
19. ROMANA PEČNIK
1315 03.02.1958 28.02.1983
20. HELENA PODGORNIK
1219 05.04.1952 24.08.2010
21. FRANC POTOČNIK
1221 03.12.1949 10.01.1997
22. NATAŠA POTOČNIK ČERTALIČ
1215 20.01.1976 08.07.2019 5908
23. JANEZ REK
2087 31.12.1970 08.07.2019
24. MUHAMED SEFEROVIĆ
2909 08.10.1971 02.11.2018
25. ROZALIJA SKARLOVNIK
1216 27.07.1949 24.08.2010
26. SUZANA STEINER
1217 01.08.1971 24.08.2010
27. JOŽE STEINER
1207 20.03.1969 01.07.2011
28. ERNSET ŠLOSER
1208 13.01.1948 05.11.2008
29. DRAGO TROPŠEK
2911 19.01.1938 02.11.2018
30. PETAR VEKIĆ
1226 12.07.1962 17.12.2005
31. JOŽICA VEZONIK
1218 19.03.1946 08.07.2012
32. SILVO ZORKO
1222 16.08.1956 04.02.2011
33. MILICA ZORMAN
2310 15.05.1948 08.12.2018 5192