Klubi

KK PREPOLJE -

MB

PREPOLJE - 3.V Moški
Matična številka 5937710000
Davčna številka 36360147
Naslov Prepolje 101
Pošta i kraj 2206 Marjeta na Dr.polju
E-naslov
Kontaktna oseba Stane Gerečnik
E-naslov kontaktne osebe stane.gerecnik@guest.arnes.si

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. BORIS BERANIČ
3080 07.07.1968 14.07.2020
2. MIRAN BREZNER
2507 25.03.1962 10.06.1992
3. ANDREJ EKART
2508 28.09.1969 10.06.1992
4. STANKO GEREČNIK
2509 14.02.1962 10.06.1992
5. FRANC HORVAT
2510 22.12.1951 08.07.2016
6. JANKO KIRBIŠ
2513 29.05.1962 01.06.2003
7. KONRAD KIRBIŠ
2514 25.10.1952 10.06.1992
8. ANTON KIRBIŠ
2511 27.02.1956 24.03.1997
9. SREČKO KIRBIŠ
2515 12.11.1968 15.12.1996
10. IVAN KIRBIŠ
2512 31.07.1948 21.09.2014
11. LEON KONJUVCI
2516 01.11.1977 08.07.2012
12. BORIS KURBUS
2517 02.10.1970 10.06.1992
13. IZTOK LEŠNIK
3658 09.07.1980 13.01.2023
14. FRANC OGRIZEK
2518 02.04.1950 25.09.2007
15. IVAN ORNIK
2519 16.09.1968 10.06.1992
16. MARIO RAZBORŠEK
3337 02.08.1973 31.08.2020
17. BORIS SITAR
2520 08.02.1975 10.06.1992
18. IVAN VISOČNIK
2521 06.07.1957 12.11.2014