KK BELA KRAJINA -

DOL

BELA KRAJINA - 1.B.Z Moški BELA KRAJINA - 1.B.Z Ženske
Matična številka 5199425000
Davčna številka 70547793
Naslov Kanižarica 15/b
Pošta i kraj 8340 Črnomelj
E-naslov kkbelakrajina@gmail.com
Kontaktna oseba Igor Starešinič
E-naslov kontaktne osebe igor.staresinic@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. MOJCA BAJUK
2453 16.08.1980 08.09.2017
2. JOŽICA BIRKELBACH
3128 04.11.1990 10.09.2019
3. TOMISLAV BOJIČ
2423 22.12.1975 19.02.1991
4. STELLA BRČINA
2897 05.05.2011 30.10.2018
5. MARTIN BUTALA
2899 29.08.2008 30.10.2018
6. BORIS JERMAN
2424 20.04.1956 01.01.2005
7. MARIJA KOLBEZEN
2893 02.02.1955 27.10.2018
8. JAN KOTAR
3307 23.12.2006 20.03.2020
9. MAJA LAMUT
2427 29.03.1991 03.10.2005
10. ALOJZ LAMUT
2425 09.06.1960 15.07.1994 3242
11. CVETKA LAMUT
2426 28.08.1964 15.07.1994
12. DAVOR LJUBENKO
2429 26.01.1983 01.07.1998
13. ANA LJUBENKO
2428 02.10.2002 12.08.2015
14. SAŠO LJUBENKO
2430 15.09.1976 19.02.1991
15. ROBERT MAGDIČ
2431 14.09.1993 08.07.2019
16. BORIS MARENTIČ
2432 04.03.1963 12.02.2003 3265
17. JANEZ MODRINJAK
1097 22.04.1959 19.02.1983 858
18. DUŠAN MODRINJAK
2433 06.07.1957 19.02.1981
19. VITOMIR MRŽLJAK
2439 24.01.1963 19.02.1984
20. DEJAN MRŽLJAK
2440 01.01.1988 15.10.2017
21. TINA MRŽLJAK
2438 24.01.2001 20.10.2012 4987
22. SARA MRŽLJAK
2437 29.05.2000 20.10.2012 5664
23. SANDI MRŽLJAK
2436 08.07.1970 19.02.1988 3232
24. ROMAN MRŽLJAK
2435 16.07.1969 15.07.1995
25. MITJA MRŽLJAK
2434 24.09.1992 05.10.2008
26. DAMIR MUHAREMOVIĆ
2900 28.10.2011 30.10.2018
27. ALEN MUHAREMOVIĆ
2901 17.02.2010 30.10.2018
28. MOJCA PAPEŽ
2896 12.05.2011 30.10.2018
29. MARTIN PAPEŽ
2903 07.11.2009 30.10.2018
30. ANTON PAVLIHA
2441 30.04.1953 01.07.2000
31. KSENIJA PEZDIRC
3340 27.01.1969 18.09.2020
32. MARTIN PEZDIRC
3129 08.07.1977 10.09.2019
33. MARJAN RADOJČIČ
2792 06.01.1971 05.04.2007
34. TEA RAVNIKAR
3131 08.07.2006 10.09.2019
35. ROK RAVNIKAR
3130 02.02.2008 10.09.2019
36. NENSI ROMŠEK
2442 03.08.1984 01.01.2000
37. MARTIN SEVNŠEK
2791 04.11.1958 14.07.2020 2846
38. GREGOR SKALICKY
1650 06.08.1975 14.07.2020 2847
39. IGOR STAREŠINIČ
2443 23.09.1974 19.02.1990
40. EVA STAREŠINIČ
3308 04.05.2011 20.03.2020
41. STANKO STAREŠINIČ
2446 21.10.1977 22.01.2012
42. ROBERT STAREŠINIČ
2445 14.03.1984 01.07.2000
43. JAKA STAREŠINIČ
2444 17.03.1999 20.10.2012
44. MIROSLAVA STEGNE
2447 10.05.1954 12.02.2003
45. GREGOR STIPANOVIČ
3132 14.02.2000 10.09.2019
46. ZLATKA STRGAR
2449 13.04.1965 15.07.1994
47. ALEKS STRGAR
2448 03.05.1961 12.02.2003
48. NUŠA ŠIMEC
2898 30.09.2008 30.10.2018
49. LUKA ŠIMEC
2814 22.09.2006 30.03.2018
50. STANKO ŠKOF
2450 01.09.1955 01.01.2005
51. ZORAN ŠPEC
2451 29.10.1982 15.09.2015
52. MATEJ ŠPEC
2653 21.01.1979 15.10.2017
53. GAL ŠPEC
2904 25.07.2008 30.10.2018
54. TEO ZAMAN
3133 07.06.1990 10.09.2019
55. MARKO ŽAFRAN
3134 01.03.1976 10.09.2019
56. LUKA ŽAFRAN
2815 14.06.2006 30.03.2018
57. JULIJA ŽAFRAN PLANINC
2902 21.07.2009 30.10.2018
58. MARTINA ŽVAB
2452 04.10.1971 15.07.1995