KK BELA KRAJINA -

DOL

BELA KRAJINA - 1.B.Z Moški BELA KRAJINA - 1.B.Z Ženske
Matična številka 5199425000
Davčna številka 70547793
Naslov Kanižarica 15/b
Pošta i kraj 8340 Črnomelj
E-naslov kkbelakrajina@gmail.com
Kontaktna oseba Igor Starešinič
E-naslov kontaktne osebe igor.staresinic@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. MOJCA BAJUK
2453 16.08.1980 08.09.2017
2. JOŽICA BIRKELBACH
3128 04.11.1990 10.09.2019
3. TOMISLAV BOJIČ
2423 22.12.1975 19.02.1991
4. STELLA BRČINA
2897 05.05.2011 30.10.2018
5. MARTIN BUTALA
2899 29.08.2008 30.10.2018
6. BORIS JERMAN
2424 20.04.1956 01.01.2005
7. MARIJA KOLBEZEN
2893 02.02.1955 27.10.2018
8. MIRJANA KORDIČ
3413 12.01.1985 07.09.2021
9. JAN KOTAR
3307 23.12.2006 20.03.2020
10. DOMEN KOTAR
3526 03.09.2010 10.05.2022
11. MATEJA KRALJIČ
3282 19.03.1981 14.07.2022
12. ALOJZ LAMUT
2425 09.06.1960 15.07.1994 3242
13. CVETKA LAMUT
2426 28.08.1964 15.07.1994
14. MAJA LAMUT
2427 29.03.1991 03.10.2005
15. DAVOR LJUBENKO
2429 26.01.1983 01.07.1998
16. SAŠO LJUBENKO
2430 15.09.1976 19.02.1991
17. ANA LJUBENKO
2428 02.10.2002 12.08.2015
18. ROBERT MAGDIČ
2431 14.09.1993 08.07.2019
19. BORIS MARENTIČ
2432 04.03.1963 12.02.2003 3265
20. ANTON MIHELIČ
3457 10.02.1957 18.11.2021
21. DUŠAN MODRINJAK
2433 06.07.1957 19.02.1981
22. JANEZ MODRINJAK
1097 22.04.1959 19.02.1983 858
23. MITJA MRŽLJAK
2434 24.09.1992 05.10.2008
24. ROMAN MRŽLJAK
2435 16.07.1969 15.07.1995
25. SANDI MRŽLJAK
2436 08.07.1970 19.02.1988 3232
26. SARA MRŽLJAK
2437 29.05.2000 20.10.2012 5664
27. VITOMIR MRŽLJAK
2439 24.01.1963 19.02.1984
28. DEJAN MRŽLJAK
2440 01.01.1988 15.10.2017
29. ALEN MUHAREMOVIĆ
2901 17.02.2010 30.10.2018
30. DAMIR MUHAREMOVIĆ
2900 28.10.2011 30.10.2018
31. MOJCA PAPEŽ
2896 12.05.2011 30.10.2018
32. MARTIN PAPEŽ
2903 07.11.2009 30.10.2018
33. ANTON PAVLIHA
2441 30.04.1953 01.07.2000
34. ANTON PEZDIRC
3456 08.07.1970 13.11.2021
35. KSENIJA PEZDIRC
3340 27.01.1969 18.09.2020
36. MARTIN PEZDIRC
3129 08.07.1977 10.09.2019
37. MARJAN RADOJČIČ
2792 06.01.1971 05.04.2007
38. ROK RAVNIKAR
3130 02.02.2008 10.09.2019
39. TEA RAVNIKAR
3131 08.07.2006 10.09.2019
40. NENSI ROMŠEK
2442 03.08.1984 01.01.2000
41. MARTIN SEVNŠEK
2791 04.11.1958 14.07.2020 2846
42. GREGOR SKALICKY
1650 06.08.1975 14.07.2020 2847
43. EVA STAREŠINIČ
3308 04.05.2011 20.03.2020
44. JAKA STAREŠINIČ
2444 17.03.1999 20.10.2012
45. IGOR STAREŠINIČ
2443 23.09.1974 19.02.1990
46. ROBERT STAREŠINIČ
2445 14.03.1984 01.07.2000
47. ANJA STAREŠINIČ
3412 04.11.2005 07.09.2021
48. STANKO STAREŠINIČ
2446 21.10.1977 22.01.2012
49. MIROSLAVA STEGNE
2447 10.05.1954 12.02.2003
50. GREGOR STIPANOVIČ
3132 14.02.2000 10.09.2019
51. ALEKS STRGAR
2448 03.05.1961 12.02.2003
52. ZLATKA STRGAR
2449 13.04.1965 15.07.1994
53. LUKA ŠIMEC
2814 22.09.2006 30.03.2018 6477
54. NUŠA ŠIMEC
2898 30.09.2008 30.10.2018
55. STANKO ŠKOF
2450 01.09.1955 01.01.2005
56. MATEJ ŠPEC
2653 21.01.1979 15.10.2017
57. GAL ŠPEC
2904 25.07.2008 30.10.2018
58. ZORAN ŠPEC
2451 29.10.1982 15.09.2015
59. DEJAN VEREŠ
1393 04.02.1982 14.07.2022
60. TEO ZAMAN
3133 07.06.1990 10.09.2019
61. MARKO ŽAFRAN
3134 01.03.1976 10.09.2019
62. LUKA ŽAFRAN
2815 14.06.2006 30.03.2018
63. JULIJA ŽAFRAN PLANINC
2902 21.07.2009 30.10.2018
64. MARTINA ŽVAB
2452 04.10.1971 15.07.1995