KK BELA KRAJINA -

DOL

BELA KRAJINA - 1.B.Z Moški BELA KRAJINA - 1.B.Z Ženske
Matična številka 5199425000
Davčna številka 70547793
Naslov Kanižarica 15/b
Pošta i kraj 8340 Črnomelj
E-naslov kkbelakrajina@gmail.com
Kontaktna oseba Igor Starešinič
E-naslov kontaktne osebe igor.staresinic@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. MOJCA BAJUK
2453 16.08.1980 08.09.2017
2. JOŽICA BIRKELBACH
3128 04.11.1990 10.09.2019
3. TOMISLAV BOJIČ
2423 22.12.1975 19.02.1991
4. STELLA BRČINA
2897 05.05.2011 30.10.2018
5. MARTIN BUTALA
2899 29.08.2008 30.10.2018
6. BORIS JERMAN
2424 20.04.1956 01.01.2005
7. MARIJA KOLBEZEN
2893 02.02.1955 27.10.2018
8. JAN KOTAR
3307 23.12.2006 20.03.2020
9. MAJA LAMUT
2427 29.03.1991 03.10.2005
10. ALOJZ LAMUT
2425 09.06.1960 15.07.1994 3242
11. CVETKA LAMUT
2426 28.08.1964 15.07.1994
12. DAVOR LJUBENKO
2429 26.01.1983 01.07.1998
13. ANA LJUBENKO
2428 02.10.2002 12.08.2015
14. SAŠO LJUBENKO
2430 15.09.1976 19.02.1991
15. ROBERT MAGDIČ
2431 14.09.1993 08.07.2019
16. BORIS MARENTIČ
2432 04.03.1963 12.02.2003 3265
17. JANEZ MODRINJAK
1097 22.04.1959 19.02.1983 858
18. DUŠAN MODRINJAK
2433 06.07.1957 19.02.1981
19. DEJAN MRŽLJAK
2440 01.01.1988 15.10.2017
20. VITOMIR MRŽLJAK
2439 24.01.1963 19.02.1984
21. SARA MRŽLJAK
2437 29.05.2000 20.10.2012 5664
22. SANDI MRŽLJAK
2436 08.07.1970 19.02.1988 3232
23. ROMAN MRŽLJAK
2435 16.07.1969 15.07.1995
24. MITJA MRŽLJAK
2434 24.09.1992 05.10.2008
25. DAMIR MUHAREMOVIĆ
2900 28.10.2011 30.10.2018
26. ALEN MUHAREMOVIĆ
2901 17.02.2010 30.10.2018
27. MOJCA PAPEŽ
2896 12.05.2011 30.10.2018
28. MARTIN PAPEŽ
2903 07.11.2009 30.10.2018
29. ANTON PAVLIHA
2441 30.04.1953 01.07.2000
30. KSENIJA PEZDIRC
3340 27.01.1969 18.09.2020
31. MARTIN PEZDIRC
3129 08.07.1977 10.09.2019
32. MARJAN RADOJČIČ
2792 06.01.1971 05.04.2007
33. TEA RAVNIKAR
3131 08.07.2006 10.09.2019
34. ROK RAVNIKAR
3130 02.02.2008 10.09.2019
35. NENSI ROMŠEK
2442 03.08.1984 01.01.2000
36. MARTIN SEVNŠEK
2791 04.11.1958 14.07.2020 2846
37. GREGOR SKALICKY
1650 06.08.1975 14.07.2020 2847
38. IGOR STAREŠINIČ
2443 23.09.1974 19.02.1990
39. EVA STAREŠINIČ
3308 04.05.2011 20.03.2020
40. STANKO STAREŠINIČ
2446 21.10.1977 22.01.2012
41. ROBERT STAREŠINIČ
2445 14.03.1984 01.07.2000
42. JAKA STAREŠINIČ
2444 17.03.1999 20.10.2012
43. MIROSLAVA STEGNE
2447 10.05.1954 12.02.2003
44. GREGOR STIPANOVIČ
3132 14.02.2000 10.09.2019
45. ZLATKA STRGAR
2449 13.04.1965 15.07.1994
46. ALEKS STRGAR
2448 03.05.1961 12.02.2003
47. NUŠA ŠIMEC
2898 30.09.2008 30.10.2018
48. LUKA ŠIMEC
2814 22.09.2006 30.03.2018 6477
49. STANKO ŠKOF
2450 01.09.1955 01.01.2005
50. ZORAN ŠPEC
2451 29.10.1982 15.09.2015
51. MATEJ ŠPEC
2653 21.01.1979 15.10.2017
52. GAL ŠPEC
2904 25.07.2008 30.10.2018
53. TEO ZAMAN
3133 07.06.1990 10.09.2019
54. MARKO ŽAFRAN
3134 01.03.1976 10.09.2019
55. LUKA ŽAFRAN
2815 14.06.2006 30.03.2018
56. JULIJA ŽAFRAN PLANINC
2902 21.07.2009 30.10.2018
57. MARTINA ŽVAB
2452 04.10.1971 15.07.1995