KK LENDAVA -

MB

LENDAVA - 3.V Moški LENDAVA - 1.B.V Ženske
Matična številka 5130417000
Davčna številka 75566907
Naslov Kranjčeva Ulica 61
Pošta i kraj 9220 Lendava
E-naslov marjan.salamun@adriatic-slovenica.si
Kontaktna oseba Marjan Šalamun
E-naslov kontaktne osebe marjan.salamun@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. RENATO BENCIK
2935 10.07.1969 05.12.2018
2. JAN BOHAR DENKO
3488 10.09.2008 01.01.2022
3. TADEJA DONKO
2626 22.01.1993 18.12.2013
4. BRIGITA GOMZI
2645 30.08.1970 01.07.1999
5. JOŽE HORVAT
2611 23.11.1954 08.07.2008
6. SLAVICA HOZJAN
2612 19.07.1970 01.12.2004
7. JOŽE KERMAN
2934 23.03.1950 05.12.2018
8. GABRIJELA KOLAR DONKO
2613 16.09.1961 02.10.2002
9. VIDA KOVAČ
2614 10.06.1964 12.05.2015
10. ZLATKO KUK
2615 29.06.1954 10.02.2004
11. BRANKO MARINIČ
2594 20.03.1959 18.12.2021 3358
12. MILAN MATKO
2616 07.04.1950 01.01.1975
13. BOJAN POTOČNIK
2617 09.06.1954 05.12.2015
14. DUŠAN RADAKOVIČ
2618 28.09.1948 01.01.1978
15. MILAN RUŽIČ
2933 23.09.1957 05.12.2018
16. SONJA SAPAČ
2619 18.08.1961 01.01.1997
17. SIDONIJA STANIČ
2620 19.10.1959 01.01.1989
18. JACQUELINE STERŽAJ
2621 19.06.1963 08.07.2015
19. MARJAN ŠALAMUN
2622 13.08.1952 08.07.2007
20. CILKA ŠČAP
2623 01.09.1962 01.01.1989
21. JANEZ ŠIMON
2624 30.06.1968 15.07.1999
22. BORIS TISOVIC
2627 15.05.1969 08.07.2016
23. BOŠTJAN TOPOLOVEC
2834 22.04.1974 08.07.2018
24. ANICA UTROŠA
2625 11.11.1952 01.01.1989
25. UROŠ ZADRAVEC
2628 12.06.1985 01.07.1999