KK MIKLAVŽ -

MB

MIKLAVŽ - 2.V Moški MIKLAVŽ - 1.A Ženske
Matična številka 5719372000
Davčna številka 69729573
Naslov Ptujska cesta 102
Pošta i kraj 2204 Miklavž
E-naslov v.jurancic@pancon.si
Kontaktna oseba Vili Jurančič
E-naslov kontaktne osebe v.jurancic@pancon.si

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. JOŽE DAMIŠ
2278 12.09.1952 22.09.1988
2. JOŽEF DOBAJ
2705 21.02.1954 16.09.2016
3. KLEMEN DUH
3095 28.05.1992 10.08.2019
4. JOŽEF FERŠ
2706 02.01.1954 15.12.2017
5. FRANCI FUREK
2280 01.01.1947 01.01.2011
6. MATEJA GAUBE
2281 13.11.1987 08.09.2012 5194
7. BORIS JEVŠENAK
2282 01.07.1961 08.07.2010
8. ZORAN JOVIČ
2283 08.04.1957 15.07.1994
9. VILI JURANČIČ
2289 23.12.1961 15.07.1993 1299
10. EMIL JURANČIČ
2284 09.08.1965 15.07.1993
11. KARMEN JURANČIČ
2285 03.08.1968 08.09.2000 5187
12. SONJA JURANČIČ
2287 13.11.1964 08.09.2000 5186
13. VILI JURANČIČ
2288 21.04.1942 15.07.1993
14. VLADO JURANČIČ
2290 22.03.1949 01.09.1998
15. SAMO JURANČIČ
2286 11.05.1988 15.12.2004 1797
16. NUŠA KAŠMAN
3087 17.07.1997 20.07.2019 6344
17. MARKO KIRBIŠ
2292 31.07.1981 08.07.2013
18. FRANC KIRBIŠ
2291 05.06.1955 08.07.2013
19. IVANKA KOCBEK
2293 31.05.1949 08.09.2000
20. MARJANA KOVAČ
2294 10.07.1965 08.09.2000
21. STEVO KOVAČ
2295 17.04.1957 15.07.1993
22. MAJDA MARIJA KRAJNC
2297 16.01.1947 18.06.2013 5195
23. STANISLAV KUKOVIČ
2312 17.07.1953 16.09.2016
24. OTO MERČNIK
2302 27.07.1969 15.07.1994
25. MILAN MITROVIČ
2300 12.12.1961 10.07.1994 193
26. RENATO NEUVIRT
2303 01.05.1966 01.01.1992
27. ŠTEFKA NEUVIRT
2304 24.11.1963 15.07.1986 5190
28. POLDKA PERTOCI
2311 10.11.1958 08.07.2000 3177
29. PETRA PUHNER
1157 08.02.1973 14.07.2021
30. BRINA PUHNER
3166 20.12.2008 14.07.2021
31. BRANKO ŠAUPERL
2305 08.01.1955 08.07.2011
32. SARA TOMAŽIČ
2986 27.09.1985 29.01.2019 6343
33. DRAŽEN TUKSAR
2306 11.09.1964 10.09.2009
34. TATJANA VARGAZON
2307 20.10.1954 10.06.2001 5189
35. ANDREJA VAUHNIK
2308 07.05.1970 25.04.2009 5193
36. MAJDA VERBOLE
2309 03.06.1959 08.07.2014 5188
37. ALJA ŽELJ
3251 27.05.2004 09.01.2020 6345