KK LOKOMOTIVA -

MB

LOKOMOTIVA - 2.V Moški
Matična številka 5124603000
Davčna številka 73658529
Naslov Kurilniška ulica 6
Pošta i kraj 2000 Maribor
E-naslov kklokomotiva.maribor@gmail.com
Kontaktna oseba Igor Skaza
E-naslov kontaktne osebe igor_skaza13@yahoo.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. DARKO BABIČ
3049 06.07.1963 18.04.2019
2. JANEZ BABŠEK
2258 24.07.1971 20.10.2017
3. DAVID BREČKO
2232 30.05.1976 01.07.2013
4. ZLATKO BREZNIK
3195 19.11.1965 25.11.2019
5. ZVONKO CAFUTA
2697 09.06.1959 01.07.2001
6. DRAGO CIMERMAN
2233 03.12.1962 07.01.2015
7. IGOR DOLINŠEK
2234 23.07.1958 04.07.2016
8. ŽARKO FAJHTINGER
3050 11.06.1966 18.04.2019
9. IVAN FRAS
2235 09.06.1962 08.07.2016
10. GAŠPER HALOŽAN
3224 20.11.2004 14.07.2021
11. ERIK HALOŽAN
2236 15.05.1973 08.12.2012
12. MIRKO HARC
2237 22.07.1958 08.07.2016 3357
13. FRANC ILEŠIČ
2238 20.10.1951 15.07.1994
14. DALIBOR KATAVIĆ
2243 15.02.1976 01.07.2013
15. DANILO KLOBUČAR
2245 06.07.1965 01.07.2013
16. PETER KORPAR
2907 31.08.1959 31.10.2018
17. MITJA KRAJNC
3052 27.09.1999 18.04.2019
18. IZET LEMEZOVIĆ
2301 09.04.1957 14.07.2021 6215
19. DUŠAN LUBEJ
3424 02.04.1961 05.10.2021
20. MILAN MALI
2251 18.06.1961 15.07.1994
21. JOŽE MATULIN
2253 29.06.1950 15.07.1994
22. TADEJ MEDIK
3376 15.08.2006 30.03.2021
23. ALEKSANDER MEDVED
2257 27.12.1987 20.10.2017
24. DANIEL MERNIK
2244 29.11.1964 01.07.1999
25. MILAN MIKL
2260 19.04.1960 20.10.2017
26. BOJAN MUŠIČ
2240 21.03.1964 01.07.2013
27. VINKO PERNEK
2908 16.03.1960 31.10.2018
28. DAVID PETEK
2246 12.03.1974 09.07.2015
29. BOGOMIR PIHLERIČ
3374 19.10.1959 30.03.2021
30. BORUT PLANINŠIČ
2241 13.08.1951 08.07.2008
31. LEON POLŠE
2252 11.02.1960 30.09.2012
32. PETER RAKOVIČ
2255 05.06.1938 15.07.1994
33. ŽELJKO ROKA
3425 11.01.1960 05.10.2021
34. IVAN SENEKOVIČ
2250 05.12.1965 30.09.2012
35. IGOR SKAZA
2249 07.07.1971 08.07.2011
36. ŽELJKO SKROBER
2259 19.09.1974 10.12.2016 1798
37. TOMAŽ ŠINKO
2256 23.02.1973 01.07.2013
38. LUKA ŠKRINJAR
3375 31.07.2006 30.03.2021
39. ALOJZ ŠPUR
3051 02.09.1945 18.04.2019
40. BRANISLAV TRGLAVČNIK
2242 04.11.1973 25.06.2015
41. VLADO VESELKO
3377 03.07.1954 30.03.2021
42. GORAN VIDRIH
2248 02.11.1958 01.07.2014
43. AVGUST VOLŠEK
2239 03.09.1951 15.07.1994
44. MIRKO ZORMAN
2091 05.06.1969 08.07.2019