Klubi

KK LOKOMOTIVA -

MB

LOKOMOTIVA 1 - 1.B.V Moški LOKOMOTIVA 2 - 3.V Moški LOKOMOTIVA MB - POKAL SLOVENIJE
Matična številka 5124603000
Davčna številka 73658529
Naslov Kurilniška ulica 6
Pošta i kraj 2000 Maribor
E-naslov kklokomotiva.maribor@gmail.com
Kontaktna oseba Igor Skaza
E-naslov kontaktne osebe igor_skaza13@yahoo.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. DARKO BABIČ
3049 06.07.1963 18.04.2019
2. JANEZ BABŠEK
2258 24.07.1971 20.10.2017
3. DAVID BREČKO
2232 30.05.1976 01.07.2013
4. ZLATKO BREZNIK
3195 19.11.1965 25.11.2019
5. ZVONKO CAFUTA
2697 09.06.1959 01.07.2001
6. DRAGO CIMERMAN
2233 03.12.1962 07.01.2015
7. SAŠO DOBOŠ
3800 05.12.1970 03.11.2023
8. IGOR DOLINŠEK
2234 23.07.1958 04.07.2016
9. ŽARKO FAJHTINGER
3050 11.06.1966 18.04.2019
10. IVAN FRAS
2235 09.06.1962 08.07.2016
11. GAŠPER HALOŽAN
3224 20.11.2004 14.07.2021 6936
12. ERIK HALOŽAN
2236 15.05.1973 08.12.2012
13. MIRKO HARC
2237 22.07.1958 08.07.2016 3357
14. FRANC ILEŠIČ
2238 20.10.1951 15.07.1994
15. DALIBOR KATAVIĆ
2243 15.02.1976 01.07.2013
16. DANILO KLOBUČAR
2245 06.07.1965 01.07.2013
17. PETER KORPAR
2907 31.08.1959 31.10.2018
18. GAL KOVAČIČ PETEK
3623 11.01.2007 14.12.2022
19. MITJA KRAJNC
3052 27.09.1999 18.04.2019
20. UROŠ KRANJC
3775 28.12.1977 01.10.2023
21. IZET LEMEZOVIĆ
2301 09.04.1957 14.07.2021 6215
22. DUŠAN LUBEJ
3424 02.04.1961 05.10.2021
23. MILAN MALI
2251 18.06.1961 15.07.1994
24. JOŽE MATULIN
2253 29.06.1950 15.07.1994
25. ALEKSANDER MEDVED
2257 27.12.1987 20.10.2017
26. DANIEL MERNIK
2244 29.11.1964 01.07.1999
27. MILAN MIKL
2260 19.04.1960 20.10.2017
28. JASMIN MOŠIČ
3399 01.03.2007 17.07.2021
29. BOJAN MUŠIČ
2240 21.03.1964 01.07.2013
30. VINKO PERNEK
2908 16.03.1960 31.10.2018
31. DAVID PETEK
2246 12.03.1974 09.07.2015
32. BOGOMIR PIHLERIČ
3374 19.10.1959 30.03.2021
33. LEON POLŠE
2252 11.02.1960 30.09.2012
34. PETER RAKOVIČ
2255 05.06.1938 15.07.1994
35. ŽELJKO ROKA
3425 11.01.1960 05.10.2021
36. KARL ROTMAN
3517 08.07.1961 10.03.2022
37. SANDI SAJKO
1095 09.11.1977 14.07.2022 456
38. IVAN SENEKOVIČ
2250 05.12.1965 30.09.2012
39. IGOR SKAZA
2249 07.07.1971 08.07.2011
40. ŽELJKO SKROBER
2259 19.09.1974 10.12.2016 7097
41. TOMAŽ ŠINKO
2256 23.02.1973 01.07.2013
42. LUKA ŠKRINJAR
3375 31.07.2006 30.03.2021
43. ALOJZ ŠPUR
3051 02.09.1945 18.04.2019
44. SAMO UŽMAH
3801 06.08.1973 03.11.2023
45. UROŠ VANEK
2112 15.08.1980 14.07.2022 3744
46. VLADO VESELKO
3377 03.07.1954 30.03.2021
47. GORAN VIDRIH
2248 02.11.1958 01.07.2014
48. AVGUST VOLŠEK
2239 03.09.1951 15.07.1994
49. MIRKO ZORMAN
2091 05.06.1969 08.07.2019