KK LOKOMOTIVA -

MB

LOKOMOTIVA - 3.V Moški
Matična številka 5124603000
Davčna številka 73658529
Naslov Kurilniška ulica 6
Pošta i kraj 2000 Maribor
E-naslov kegljaskiklub.lokomotiva@triera.net
Kontaktna oseba Igor Skaza
E-naslov kontaktne osebe igor_skaza13@yahoo.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. DARKO BABIČ
3049 06.07.1963 18.04.2019
2. JANEZ BABŠEK
2258 24.07.1971 20.10.2017
3. DAVID BREČKO
2232 30.05.1976 01.07.2013
4. ZLATKO BREZNIK
3195 19.11.1965 25.11.2019
5. ZVONKO CAFUTA
2697 09.06.1959 01.07.2001
6. DRAGO CIMERMAN
2233 03.12.1962 07.01.2015
7. IGOR DOLINŠEK
2234 23.07.1958 04.07.2016
8. ŽARKO FAJHTINGER
3050 11.06.1966 18.04.2019
9. IVAN FRAS
2235 09.06.1962 08.07.2016
10. ERIK HALOŽAN
2236 15.05.1973 08.12.2012
11. MIRKO HARC
2237 22.07.1958 08.07.2016 3357
12. FRANC ILEŠIČ
2238 20.10.1951 15.07.1994
13. DALIBOR KATAVIĆ
2243 15.02.1976 01.07.2013
14. DANILO KLOBUČAR
2245 06.07.1965 01.07.2013
15. PETER KORPAR
2907 31.08.1959 31.10.2018
16. DEJAN KOSER
2247 25.10.1973 08.07.2017
17. MITJA KRAJNC
3052 27.09.1999 18.04.2019
18. OTO LORENČIČ
2254 09.11.1943 08.07.2011
19. MILAN MALI
2251 18.06.1961 15.07.1994
20. JOŽE MATULIN
2253 29.06.1950 15.07.1994
21. ALEKSANDER MEDVED
2257 27.12.1987 20.10.2017
22. DANIEL MERNIK
2244 29.11.1964 01.07.1999
23. MILAN MIKL
2260 19.04.1960 20.10.2017
24. BOJAN MUŠIČ
2240 21.03.1964 01.07.2013
25. VINKO PERNEK
2908 16.03.1960 31.10.2018
26. DAVID PETEK
2246 12.03.1974 09.07.2015
27. BORUT PLANINŠIČ
2241 13.08.1951 08.07.2008
28. LEON POLŠE
2252 11.02.1960 30.09.2012
29. PETER RAKOVIČ
2255 05.06.1938 15.07.1994
30. IVAN SENEKOVIČ
2250 05.12.1965 30.09.2012
31. IGOR SKAZA
2249 07.07.1971 08.07.2011
32. ŽELJKO SKROBER
2259 19.09.1974 10.12.2016
33. TOMAŽ ŠINKO
2256 23.02.1973 01.07.2013
34. ALOJZ ŠPUR
3051 02.09.1945 18.04.2019
35. BRANISLAV TRGLAVČNIK
2242 04.11.1973 25.06.2015
36. GORAN VIDRIH
2248 02.11.1958 01.07.2014
37. AVGUST VOLŠEK
2239 03.09.1951 15.07.1994
38. MIRKO ZORMAN
2091 05.06.1969 08.07.2019