Klubi

KK KUGLA -

MB

Matična številka 4089910000
Davčna številka 98869361
Naslov Rdeči breg 23a
Pošta i kraj 2344 Lovrenc na Pohorju
E-naslov kugla@liga-ots.si
Kontaktna oseba Kristjan Mušič
E-naslov kontaktne osebe kikicepilec1@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. DAVID JAVERNIK
2522 29.01.1981 01.09.2016
2. DARKO JEGER
2524 30.07.1967 01.09.2016
3. FRANC MUŠIČ
2527 23.01.1955 01.09.2016
4. IVAN MUŠIČ
2528 06.02.1962 01.09.2016
5. MITJA MUŠIČ
2530 20.10.1985 01.09.2016