KK KOROTAN -

KO

TRO KOROTAN - 2.V Moški
Matična številka 1141791000
Davčna številka 96764112
Naslov Trg 2/a
Pošta i kraj 2391 Prevalje
E-naslov korotan.kk@gmail.com
Kontaktna oseba Dejan Kos
E-naslov kontaktne osebe jandeja@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. RAJKO BAHČ
1146 04.05.1972 11.10.2014
2. MIHA DEBELAK
2936 02.12.1996 07.12.2019
3. URŠA DEBENJAK
1147 22.07.1996 10.02.2010
4. DENIS DRETNIK
3583 06.10.1974 19.10.2022
5. MARIJA DROFELNIK
1148 02.12.1973 25.02.2004
6. SLAVKO HANŽEKOVIČ
1149 03.10.1965 08.07.2017 4151
7. SREČKO HOVNIK
3401 03.09.1985 16.08.2021
8. NADA KAMENŠEK
1314 25.03.1956 28.02.2017
9. MATEJ KELC
1150 02.02.1981 11.09.2014
10. MARIJA KLEMENC
1151 27.08.1947 05.11.2008
11. DEJAN KOS
1152 08.05.1983 08.07.2005 1992
12. IVAN MLAKAR
1156 02.07.1942 25.02.2004
13. SEBASTJAN NOVAK
3290 27.01.1988 20.02.2020
14. ALJA IVONA PIPUŠ
2696 12.07.2002 17.10.2017
15. IVANKA SABLJAR
1158 11.01.1948 25.02.2004
16. TOMAŽ SEKALO
1159 06.10.1990 01.03.2005 3095
17. GREGA SENICA
1160 05.06.2000 22.11.2014
18. ZDRAVKO SENICA
1161 08.02.1968 25.10.2008
19. IGOR SONJAK
2841 15.01.1972 07.07.2018
20. VINKO SONJAK
1162 18.01.1957 25.02.2004 3245
21. LUDVIK ŠTAVDEKER
2842 26.05.1962 07.07.2018
22. MARJAN ŠTAVDEKER
1163 22.02.1958 25.02.2009
23. FRANC ŽAGAR
1164 11.05.1959 23.04.1988