KK IMPOL -

MB

IMPOL - 1.A Ženske IMPOL - 3.V Moški
Matična številka 5092426000
Davčna številka 94362025
Naslov Partizanska cesta 38
Pošta i kraj 2310 Slov. Bistrica
E-naslov kkimpol9@gmail.com
Kontaktna oseba Danijel Papotnik
E-naslov kontaktne osebe daniel.papotnik@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. STANKA ADAMIČ
2024 08.09.1961 01.11.1993
2. CVETKO BEZGET
2025 07.05.1964 08.10.2008
3. VESNA BORKO
2026 27.03.1966 19.08.2011
4. MIHAELA BRAUČIČ
2027 09.09.1959 28.12.2004
5. POLONA CVIRN
2849 12.08.1979 18.08.2018
6. NATAŠA DETIČEK
3392 07.06.1982 15.07.2021
7. ANTON DETIČEK
2028 20.01.1950 19.01.1979
8. KSENIJA DETIČEK
2029 21.12.1975 01.01.1992 6351
9. MIHA DOBNIKAR
1083 24.12.1984 08.07.2019 1999
10. SLAVKO DOBNIKAR
3152 25.09.1953 25.09.2019
11. PETRA DOBNIKAR
2066 18.12.1981 17.11.2011
12. DORIS DORONTIČ
2030 03.02.2000 20.09.2013
13. PETER DUH
2032 13.04.1950 15.12.2004
14. KSENIJA DUH
2031 30.03.1950 15.12.2004
15. ANA FRUMEN
2033 16.06.1961 27.02.2014
16. BELA FRUMEN
3153 04.07.1959 25.09.2019
17. ERVIN GLOBOVNIK
3154 14.12.1961 25.09.2019
18. MILAN GMAJNER
3101 09.06.1951 01.09.2019
19. DUŠAN GOLOB
2035 03.10.1952 08.10.2008
20. ANA HORVAT
2067 30.01.2003
21. BARBARA JURANČIČ
2036 23.03.1988 08.10.2008 1807
22. EDI JURŠE
2037 12.04.1967 08.10.2008
23. KLEMEN KOKOL
2038 08.10.2002 20.09.2013
24. VANDA KOREN
2039 17.01.1952 01.07.2001
25. JANEZ KOŠMRLJ
3348 09.10.1948 08.10.2020
26. LIDIJA KRAŠOVEC
2040 24.09.1976 20.08.2011
27. DRAGO KROPEC
2041 05.11.1959 08.10.2008
28. SILVO KUNČIČ
2044 23.07.1974 01.09.1991 1703
29. ŠPELA KUNČIČ
2045 20.02.2002 30.11.2019 5840
30. LUCIJA KUNČIČ
2043 05.06.1978 01.01.1992 6352
31. ANEJA KUNČIČ
3391 28.09.2006 15.07.2021
32. MARKO KUSIČ
2046 19.09.1966 15.01.2003
33. LJUDMILA LAMPREHT
2048 23.09.1952 01.01.1984
34. MIA LUGANIČ
2068 09.04.2003
35. STANISLAV MARGUČ
2850 19.12.1946 18.08.2018
36. ANTON MOTALN
2049 26.05.1956 08.10.2008
37. ANJA MUŠIČ
2069 24.09.2003
38. SLAVKO NOVAK
2070 06.05.1949 01.10.1984
39. SAŠO PAPOTNIK
2051 30.11.1997 12.11.2013
40. DANIJEL PAPOTNIK
2050 09.04.1968 20.09.2013
41. PETRA PEČOVNIK
2052 25.09.1980 08.07.2009 6354
42. PETER PEČOVNIK
2071 23.07.1946 30.06.2002
43. VESNA PEČOVNIK
2054 01.02.1978 08.07.2009 6353
44. SILVA PEČOVNIK
2053 30.11.1951 08.07.2003 1702
45. MATEVŽ PERPAR
3038 18.12.2012 23.03.2019
46. OSKAR PERPAR
2848 28.12.2009 18.08.2018
47. LOVRECIJA PETERKOVIČ
2072 09.08.1950 01.09.2011
48. MIJA PIPENBAHER
2073 27.11.2003 01.09.2011
49. MAJA PLAVČAK
2074 13.07.1975 08.05.2016 1809
50. MAJA RANER
2055 17.01.2005 15.11.2012 6031
51. JANI STOPAR
2056 23.06.1959 15.01.2003
52. MARIJA ŠPES
2058 16.03.1966 08.07.2007 6355
53. JANI ŠPES
2057 04.06.1993 15.07.2007
54. SARA ŠTEFANIČ
2060 21.08.1998 20.09.2013
55. KLAVDIJA ŠTEFANIČ
2075 30.01.1971 01.09.2011
56. IVAN ŠTEFANIČ
2059 02.12.1969 14.10.2015
57. ZMAGO TKAVC
2851 24.07.1977 18.08.2018
58. MARKO TOPOLŠEK
2061 18.05.2004 20.09.2013 6044
59. IVAN TOPOLŠEK
2076 10.04.1946 01.09.2011
60. PRIMOŽ TOPOLŠEK
2062 18.05.2004 20.09.2013 6472
61. TADEJ TOPOLŠEK
2077 27.05.1975 01.09.2011
62. MARTA TURK
2064 03.04.1961 28.12.2011
63. ANTON VAJS
2333 08.04.1957 30.11.2019
64. OLGA VIZJAK
2065 05.10.1961 13.03.2015