KK IMPOL -

MB

IMPOL - 1.A Ženske IMPOL - 3.V Moški
Matična številka 5092426000
Davčna številka 94362025
Naslov Partizanska cesta 38
Pošta i kraj 2310 Slov. Bistrica
E-naslov kkimpol9@gmail.com
Kontaktna oseba Danijel Papotnik
E-naslov kontaktne osebe daniel.papotnik@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. STANKA ADAMIČ
2024 08.09.1961 01.11.1993
2. CVETKO BEZGET
2025 07.05.1964 08.10.2008
3. VESNA BORKO
2026 27.03.1966 19.08.2011
4. MIHAELA BRAUČIČ
2027 09.09.1959 28.12.2004
5. POLONA CVIRN
2849 12.08.1979 18.08.2018
6. KSENIJA DETIČEK
2029 21.12.1975 01.01.1992 6351
7. ANTON DETIČEK
2028 20.01.1950 19.01.1979
8. PETRA DOBNIKAR
2066 18.12.1981 17.11.2011
9. SLAVKO DOBNIKAR
3152 25.09.1953 25.09.2019
10. MIHA DOBNIKAR
1083 24.12.1984 08.07.2019 1999
11. DORIS DORONTIČ
2030 03.02.2000 20.09.2013
12. KSENIJA DUH
2031 30.03.1950 15.12.2004
13. PETER DUH
2032 13.04.1950 15.12.2004
14. BELA FRUMEN
3153 04.07.1959 25.09.2019
15. ANA FRUMEN
2033 16.06.1961 27.02.2014
16. ERVIN GLOBOVNIK
3154 14.12.1961 25.09.2019
17. MILAN GMAJNER
3101 09.06.1951 01.09.2019
18. DUŠAN GOLOB
2035 03.10.1952 08.10.2008
19. ANA HORVAT
2067 30.01.2003
20. BARBARA JURANČIČ
2036 23.03.1988 08.10.2008 1807
21. EDI JURŠE
2037 12.04.1967 08.10.2008
22. KLEMEN KOKOL
2038 08.10.2002 20.09.2013
23. VANDA KOREN
2039 17.01.1952 01.07.2001
24. JANEZ KOŠMRLJ
3348 09.10.1948 08.10.2020
25. LIDIJA KRAŠOVEC
2040 24.09.1976 20.08.2011
26. DRAGO KROPEC
2041 05.11.1959 08.10.2008
27. SILVO KUNČIČ
2044 23.07.1974 01.09.1991 1703
28. ŠPELA KUNČIČ
2045 20.02.2002 30.11.2019 5840
29. LUCIJA KUNČIČ
2043 05.06.1978 01.01.1992 6352
30. MARKO KUSIČ
2046 19.09.1966 15.01.2003
31. LJUDMILA LAMPREHT
2048 23.09.1952 01.01.1984
32. MIA LUGANIČ
2068 09.04.2003
33. STANISLAV MARGUČ
2850 19.12.1946 18.08.2018
34. ANTON MOTALN
2049 26.05.1956 08.10.2008
35. ANJA MUŠIČ
2069 24.09.2003
36. SLAVKO NOVAK
2070 06.05.1949 01.10.1984
37. DANIJEL PAPOTNIK
2050 09.04.1968 20.09.2013
38. SAŠO PAPOTNIK
2051 30.11.1997 12.11.2013
39. VESNA PEČOVNIK
2054 01.02.1978 08.07.2009 6353
40. PETER PEČOVNIK
2071 23.07.1946 30.06.2002
41. SILVA PEČOVNIK
2053 30.11.1951 08.07.2003 1702
42. PETRA PEČOVNIK
2052 25.09.1980 08.07.2009 6354
43. OSKAR PERPAR
2848 28.12.2009 18.08.2018
44. MATEVŽ PERPAR
3038 18.12.2012 23.03.2019
45. LOVRECIJA PETERKOVIČ
2072 09.08.1950 01.09.2011
46. MIJA PIPENBAHER
2073 27.11.2003 01.09.2011
47. MAJA PLAVČAK
2074 13.07.1975 08.05.2016 1809
48. MAJA RANER
2055 17.01.2005 15.11.2012 6031
49. JANI STOPAR
2056 23.06.1959 15.01.2003
50. JANI ŠPES
2057 04.06.1993 15.07.2007
51. MARIJA ŠPES
2058 16.03.1966 08.07.2007 6355
52. IVAN ŠTEFANIČ
2059 02.12.1969 14.10.2015
53. SARA ŠTEFANIČ
2060 21.08.1998 20.09.2013
54. KLAVDIJA ŠTEFANIČ
2075 30.01.1971 01.09.2011
55. ZMAGO TKAVC
2851 24.07.1977 18.08.2018
56. IVAN TOPOLŠEK
2076 10.04.1946 01.09.2011
57. TADEJ TOPOLŠEK
2077 27.05.1975 01.09.2011
58. PRIMOŽ TOPOLŠEK
2062 18.05.2004 20.09.2013
59. MARKO TOPOLŠEK
2061 18.05.2004 20.09.2013 6044
60. MARTA TURK
2064 03.04.1961 28.12.2011
61. ANTON VAJS
2333 08.04.1957 30.11.2019
62. OLGA VIZJAK
2065 05.10.1961 13.03.2015