KK IMPOL -

MB

IMPOL - 2.V Moški IMPOL - 1.A Ženske
Matična številka 5092426000
Davčna številka 94362025
Naslov Partizanska cesta 35
Pošta i kraj 2310 Slov. Bistrica
E-naslov kkimpol9@gmail.com
Kontaktna oseba Silvo Kunčič 041 565 047
E-naslov kontaktne osebe silvo.kuncic@gmail.com; silvo.kuncic@impol.si

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. STANKA ADAMIČ
2024 08.09.1961 01.11.1993 6814
2. CVETKO BEZGET
2025 07.05.1964 08.10.2008
3. VESNA BORKO
2026 27.03.1966 19.08.2011
4. MIHAELA BRAUČIČ
2027 09.09.1959 28.12.2004
5. POLONA CVIRN
2849 12.08.1979 18.08.2018
6. ROŽLE DETIČEK
3521 24.03.2015 02.04.2022
7. ANTON DETIČEK
2028 20.01.1950 19.01.1979 1796
8. KSENIJA DETIČEK
2029 21.12.1975 01.01.1992 6351
9. NATAŠA DETIČEK
3392 07.06.1982 15.07.2021 6650
10. PETRA DOBNIKAR
2066 18.12.1981 17.11.2011
11. SLAVKO DOBNIKAR
3152 25.09.1953 25.09.2019
12. MIHA DOBNIKAR
1083 24.12.1984 08.07.2019 1999
13. DORIS DORONTIČ
2030 03.02.2000 20.09.2013
14. KSENIJA DUH
2031 30.03.1950 15.12.2004 6816
15. BELA FRUMEN
3153 04.07.1959 25.09.2019
16. ANA FRUMEN
2033 16.06.1961 27.02.2014
17. ERVIN GLOBOVNIK
3154 14.12.1961 25.09.2019
18. MILAN GMAJNER
3101 09.06.1951 01.09.2019
19. DUŠAN GOLOB
2035 03.10.1952 08.10.2008
20. ANA HORVAT
2067 30.01.2003
21. BARBARA JURANČIČ
2036 23.03.1988 08.10.2008 1807
22. EDI JURŠE
2037 12.04.1967 08.10.2008
23. KLEMEN KOKOL
2038 08.10.2002 20.09.2013
24. VANDA KOREN
2039 17.01.1952 01.07.2001
25. JANEZ KOŠMRLJ
3348 09.10.1948 08.10.2020
26. LIDIJA KRAŠOVEC
2040 24.09.1976 20.08.2011
27. DRAGO KROPEC
2041 05.11.1959 08.10.2008
28. LUCIJA KUNČIČ
2043 05.06.1978 01.01.1992 6352
29. MAŠA KUNČIČ
3522 24.01.2010 02.04.2022
30. SILVO KUNČIČ
2044 23.07.1974 01.09.1991 1703
31. ŠPELA KUNČIČ
2045 20.02.2002 30.11.2019 5840
32. ANEJA KUNČIČ
3391 28.09.2006 15.07.2021 6813
33. MARKO KUSIČ
2046 19.09.1966 15.01.2003
34. LJUDMILA LAMPREHT
2048 23.09.1952 01.01.1984 6815
35. MIA LUGANIČ
2068 09.04.2003
36. STANISLAV MARGUČ
2850 19.12.1946 18.08.2018
37. ANTON MOTALN
2049 26.05.1956 08.10.2008
38. ANJA MUŠIČ
2069 24.09.2003
39. SLAVKO NOVAK
2070 06.05.1949 01.10.1984
40. SAŠO PAPOTNIK
2051 30.11.1997 12.11.2013
41. DANIJEL PAPOTNIK
2050 09.04.1968 20.09.2013
42. PETER PEČOVNIK
2071 23.07.1946 30.06.2002
43. VESNA PEČOVNIK
2054 01.02.1978 08.07.2009 6353
44. SILVA PEČOVNIK
2053 30.11.1951 08.07.2003 1702
45. PETRA PEČOVNIK
2052 25.09.1980 08.07.2009 6354
46. MATEVŽ PERPAR
3038 18.12.2012 23.03.2019
47. OSKAR PERPAR
2848 28.12.2009 18.08.2018
48. LOVRECIJA PETERKOVIČ
2072 09.08.1950 01.09.2011
49. MIJA PIPENBAHER
2073 27.11.2003 01.09.2011
50. MAJA RANER
2055 17.01.2005 15.11.2012 6031
51. JANI STOPAR
2056 23.06.1959 15.01.2003
52. JANI ŠPES
2057 04.06.1993 15.07.2007
53. MARIJA ŠPES
2058 16.03.1966 08.07.2007 6355
54. IVAN ŠTEFANIČ
2059 02.12.1969 14.10.2015
55. SARA ŠTEFANIČ
2060 21.08.1998 20.09.2013
56. ZMAGO TKAVC
2851 24.07.1977 18.08.2018
57. ŽAN TOMAŽIČ
3524 14.10.2012 02.04.2022
58. TIM TOMAŽIČ
3523 12.04.2011 02.04.2022
59. TADEJ TOPOLŠEK
2077 27.05.1975 01.09.2011
60. IVAN TOPOLŠEK
2076 10.04.1946 01.09.2011
61. PRIMOŽ TOPOLŠEK
2062 18.05.2004 20.09.2013 6472
62. MARKO TOPOLŠEK
2061 18.05.2004 20.09.2013 6044
63. TILEN TOPOLŠEK
2063 23.09.2000 14.07.2022 6043
64. MARTA TURK
2064 03.04.1961 28.12.2011
65. OLGA VIZJAK
2065 05.10.1961 13.03.2015