Videolink |


GORICA 2 - 7.0
2

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
31
2178
1020
3198
16.5
5.0
2.0
1680 DOMINIK PETROVČIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
98
57
155
1.0
 
0
89
59
148
1.0
 
0
99
52
151
1.0
 
0
89
49
138
1.0
 
0
375
217
592
4.0
1.0
1463 MIRAN LEBAN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
85
36
121
0.0
 
1
95
52
147
1.0
 
1
91
44
135
1.0
 
0
93
51
144
1.0
 
3
364
183
547
3.0
1.0
1471 MARJAN PROSEN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
93
43
136
1.0
 
2
91
44
135
1.0
 
5
93
45
138
1.0
 
0
89
52
141
1.0
 
9
366
184
550
4.0
1.0
1468 GAL OBLAK RIJAVEC
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
99
42
141
1.0
 
3
98
34
132
1.0
 
1
87
33
120
0.0
 
1
95
35
130
0.5
 
7
379
144
523
2.5
1.0
1448 MITJA ANDLOVIC
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
90
45
135
1.0
 
0
86
35
121
0.0
 
0
102
45
147
1.0
 
0
83
44
127
0.0
 
0
361
169
530
2.0
1.0
3278 ALEŠ KORŠIČ
1469 GORAZD OBLAK
61
0
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
87
27
114
0.0
 
4
95
26
121
1.0
 
4
78
25
103
0.0
 
2
73
45
118
0.0
 
12
333
123
456
1.0
0.0

KI ŠKOFJA LOKA 2 - 1.0
0

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
66
2036
883
2919
7.5
1.0
0.0
1976 JANKO FOJKAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
5
92
34
126
0.0
 
4
97
26
123
0.0
 
0
82
43
125
0.0
 
4
88
36
124
0.0
 
13
359
139
498
0.0
0.0
1977 JURE HAJNRIHAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
4
98
27
125
1.0
 
2
89
44
133
0.0
 
1
77
44
121
0.0
 
1
87
44
131
0.0
 
8
351
159
510
1.0
0.0
1984 STANE VORŠIČ
3397 BLAŽ LORENČIČ
61
0
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
6
78
27
105
0.0
 
5
84
33
117
0.0
 
4
84
26
110
0.0
 
5
93
25
118
0.0
 
20
339
111
450
0.0
0.0
2793 JOŽE ZUPANČIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
82
35
117
0.0
 
2
75
43
118
0.0
 
2
86
36
122
1.0
 
1
87
43
130
0.5
 
6
330
157
487
1.5
0.0
3566 BORIS NADIŽAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
3
73
44
117
0.0
 
2
85
53
138
1.0
 
1
82
36
118
0.0
 
5
93
39
132
1.0
 
11
333
172
505
2.0
0.0
1985 VLADIMIR FUIS
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
3
82
34
116
1.0
 
1
78
42
120
0.0
 
3
80
26
106
1.0
 
1
84
43
127
1.0
 
8
324
145
469
3.0
1.0