KOČEVJE - 3.0
0

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
35
2130
964
3094
11.0
3.0
0.0
1378 IGOR GRIČAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
97
41
138
1.0
 
0
82
40
122
1.0
 
3
90
34
124
0.0
 
3
81
34
115
1.0
 
8
350
149
499
3.0
1.0
1387 ALEN POŽUN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
92
51
143
0.0
 
3
96
44
140
1.0
 
0
85
45
130
0.0
 
2
90
45
135
0.0
 
5
363
185
548
1.0
0.0
1386 VITOMIR PADOVAC
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
88
50
138
1.0
 
2
80
27
107
0.0
 
0
96
41
137
1.0
 
2
86
45
131
1.0
 
5
350
163
513
3.0
1.0
1391 MATEJ ŠALAMON
1379 SENAD JORGIĆ
61
0
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
84
33
117
0.0
 
2
78
35
113
0.0
 
2
69
50
119
0.0
 
0
95
33
128
1.0
 
6
326
151
477
1.0
0.0
1427 ALEŠ RAJH
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
94
54
148
1.0
 
2
86
32
118
0.0
 
3
81
25
106
0.0
 
0
94
35
129
0.0
 
5
355
146
501
1.0
0.0
1393 DEJAN VEREŠ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
105
36
141
0.0
 
1
93
45
138
1.0
 
3
89
35
124
0.0
 
1
99
54
153
1.0
 
6
386
170
556
2.0
1.0

KRKA - 5.0
2

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
25
2075
1031
3106
13.0
3.0
2.0
1597 KAROL SOMRAK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
78
51
129
0.0
 
2
80
27
107
0.0
 
2
90
41
131
1.0
 
3
83
26
109
0.0
 
8
331
145
476
1.0
0.0
1581 TADEJ KOS
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
90
54
144
1.0
 
2
79
44
123
0.0
 
2
80
53
133
1.0
 
1
92
44
136
1.0
 
6
341
195
536
3.0
1.0
1572 ROBERT ČELIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
81
36
117
0.0
 
0
91
54
145
1.0
 
1
88
36
124
0.0
 
1
88
35
123
0.0
 
3
348
161
509
1.0
0.0
1564 ED BAŠA
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
85
43
128
1.0
 
0
91
53
144
1.0
 
0
84
42
126
1.0
 
3
76
43
119
0.0
 
4
336
181
517
3.0
1.0
1051 MILAN ZALOŽNIK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
85
36
121
0.0
 
0
87
61
148
1.0
 
0
93
41
134
1.0
 
1
89
48
137
1.0
 
1
354
186
540
3.0
1.0
1566 MITJA BAŠA
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
98
45
143
1.0
 
0
86
42
128
0.0
 
1
93
32
125
1.0
 
1
88
44
132
0.0
 
3
365
163
528
2.0
0.0