CERŠAK - 2.0
0

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
72
2007
866
2873
8.5
2.0
0.0
3150 PATRICIJA ZORMAN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
8
89
17
106
0.0
 
4
78
36
114
0.5
 
2
63
40
103
0.0
 
1
77
45
122
0.0
 
15
307
138
445
0.5
0.0
1409 MOJCA HORVAT
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
7
74
26
100
0.0
 
4
84
32
116
0.0
 
3
81
52
133
1.0
 
2
84
34
118
0.0
 
16
323
144
467
1.0
0.0
1399 DARJA FERK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
92
42
134
1.0
 
1
83
36
119
1.0
 
1
102
42
144
1.0
 
1
84
51
135
1.0
 
4
361
171
532
4.0
1.0
1407 BRIGITA HARC
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
5
69
32
101
0.0
 
9
83
26
109
0.0
 
3
76
27
103
0.0
 
4
81
36
117
0.0
 
21
309
121
430
0.0
0.0
1420 BERNARDA VRTIN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
95
45
140
1.0
 
1
95
44
139
1.0
 
3
86
35
121
0.0
 
2
77
45
122
1.0
 
6
353
169
522
3.0
1.0
1418 MIRICA ŠTIHER
3135 JANJA ČEPEK
61
0
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
101
36
137
0.0
 
2
91
34
125
0.0
 
3
83
27
110
0.0
 
5
79
26
105
0.0
 
10
354
123
477
0.0
0.0

SLOVENJ GRADEC - 6.0
2

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
48
2088
939
3027
15.5
4.0
2.0
1874 ANA ODER
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
3
86
35
121
1.0
 
2
82
32
114
0.5
 
1
93
34
127
1.0
 
1
93
61
154
1.0
 
7
354
162
516
3.5
1.0
1863 ZDENKA GROBELNIK POČEJ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
79
43
122
1.0
 
1
90
44
134
1.0
 
2
82
45
127
0.0
 
4
84
39
123
1.0
 
8
335
171
506
3.0
1.0
1858 IZIDORA BIZJAK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
91
31
122
0.0
 
2
86
26
112
0.0
 
4
90
31
121
0.0
 
1
85
45
130
0.0
 
9
352
133
485
0.0
0.0
1861 MOJCA SLATINEK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
90
45
135
1.0
 
2
86
35
121
1.0
 
1
92
45
137
1.0
 
0
93
51
144
1.0
 
4
361
176
537
4.0
1.0
1875 IRENA ODER
1884 MARIJA REPNIK
61
0
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
84
40
124
0.0
 
5
71
23
94
0.0
 
1
88
36
124
1.0
 
4
84
33
117
0.0
 
12
327
132
459
1.0
0.0
1883 MAJDA REPANŠEK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
97
43
140
1.0
 
3
93
45
138
1.0
 
1
74
42
116
1.0
 
2
95
35
130
1.0
 
8
359
165
524
4.0
1.0