KD VODNJAK -

DOL

VODNJAK - 2.Z Ženske VODNJAK - 3.Z Moški
Matična številka 4062922000
Davčna številka 54997950
Naslov Krka 3
Pošta i kraj 8000 Novo mesto
E-naslov kd-vodnjak@kegljanje.com
Kontaktna oseba TiNE Jerman
E-naslov kontaktne osebe baroncek@gmail.com

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. BRANE AVGUŠTIN
1317 20.07.1960 25.06.2016
2. JOŽE BARBIČ
1318 18.02.1946 28.09.2016
3. IZTOK BARBORIČ
1319 12.02.1962 28.09.2016
4. JANEZ BERKOPEC
2322 05.09.1963 05.12.2015
5. ALEKSANDER BEVC
1270 04.05.1965 17.07.2015
6. ANDREJ BRDNIK
2709 20.02.1961 06.12.2017
7. NIKOLAS BRKIČ STRMAN
3002 03.11.2011 06.02.2019
8. SAMO BUČAR
2710 13.04.1966 06.12.2017
9. LIDIJA BUČAR
1271 02.07.1971 01.07.2015
10. STANE BUČAR
1272 07.11.1960 06.12.2015
11. MARIJA ČEFARIN
1273 06.05.1965 08.07.2015
12. DRAGO DRAGANJAC
1320 14.06.1953 25.06.2016
13. MILKA DULAR
1321 20.10.1960 10.12.2016
14. FADIJ DŽANKOVIĆ
1322 15.04.1952 28.09.2016
15. FAKO DŽANKOVIČ
1274 01.04.1957 08.07.2015
16. ROBERT FILIPČIČ
1275 31.01.1975 01.12.2014
17. MATIC FINK
1323 16.02.2004 10.11.2016
18. ALOJZ FINK
1276 07.05.1957 05.12.2015
19. MIA FINK
3004 04.04.2008 06.02.2019
20. ANA GAČNIK
2679 18.09.1962 08.11.2017
21. JOŽE GERDENC
1324 01.07.1962 28.09.2016
22. RENATA GORENC
1277 18.12.1973 01.12.2014
23. ZDENKO GOSENCA
1278 06.10.1952 05.12.2015
24. VID GRABIČ
2711 03.12.2009 06.12.2017
25. MIHAEL GRIČAR
1279 30.07.1974 18.04.2015
26. JASMIN HASANAGIĆ
1280 07.01.1965 01.12.2014
27. AJDA HOČEVAR
2672 09.03.2006 08.11.2017
28. MARTINA HORVAT
1281 17.11.1973 08.07.2015
29. JAKA IVANIČ
1325 06.07.1951 28.09.2016
30. MARKO JANKOVIČ
1284 12.01.1967 08.07.2015
31. ARIANA JANKOVIČ
1282 29.08.1991 06.12.2014
32. MAGDA JANKOVIČ
1283 10.04.1970 08.07.2015
33. ZVONKO JELIĆ
1286 24.08.1951 06.12.2014
34. BRANKO JENIČ
2323 31.01.1959 08.07.2015
35. MARTIN JERMAN
1287 06.06.1966 01.12.2014
36. DAMJANA JERMAN
1327 12.02.1964 08.07.2016
37. SEBASTIJAN JERMAN
3003 01.05.1980 06.02.2019
38. TINE JURŠIČ
1288 03.08.1953 08.07.2015
39. ALDIN KAMBEROVIĆ
2716 13.12.1997 06.12.2017
40. VITO KING
2673 10.08.2009 08.11.2017
41. DENIS KING
2674 17.11.2006 08.11.2017
42. JOŽE KLOBUČAR
1328 16.01.1949 28.09.2016
43. ZVONKA KOBE
1291 17.04.1960 06.12.2014
44. ZLATKO KOBE
1290 15.08.1957 06.12.2014
45. ROBERT KOCJAN
1292 14.09.1975 01.12.2014
46. TJAŠA KOCJANČIČ
1293 26.01.1985 08.07.2015
47. VIKTOR KOKLIČ
1294 26.06.1958 08.05.2016
48. RENATA KORELC
1295 27.05.1976 08.07.2015
49. BORUT KOSTREVC
1296 03.04.1976 01.12.2014
50. URBAN KOSTREVC
1582 01.05.2004 08.12.2017
51. BON KOŠMERLJ
1329 08.05.2010 13.12.2016
52. SILVA KOTAR
1330 17.06.1967 13.12.2016
53. LEON KOTAR
2715 10.02.2006 06.12.2017
54. NEJC KOTNIK
3001 25.05.2007 06.02.2019
55. NINA KOZLEVČAR
2676 26.11.1987 08.11.2017
56. MATJAŽ KRIŽAN
1297 09.01.1967 06.12.2014
57. JOŽE LUKAN
1331 05.02.1940 13.12.2016
58. ALEN MIRTEK
1298 12.12.1985 18.04.2015
59. ANICA MOHAR
2678 05.08.1968 08.11.2017
60. BRANKO NOVAK
1332 20.03.1955 28.09.2016
61. JELKA OSTOJIČ
2680 26.07.1952 08.11.2017
62. MIRAN OVNIČEK
2681 07.02.1977 08.11.2017
63. KATJA PETKOVIČ
1333 07.07.1971 08.07.2016
64. MILOŠ PILIČ
1334 21.02.1958 10.11.2016
65. MARCEL PIRNAR
2675 03.07.2008 08.11.2017
66. MIHA PODERGAJS
3000 05.11.1979 06.02.2019
67. ANTON RADEŠČEK
1269 07.12.1959 05.12.2015
68. TOMAŽ RADEŠČEK
1299 25.06.1982 05.12.2015
69. EMIL RIFELJ
1300 23.07.1979 01.12.2014
70. BRANE RUKŠE
1301 27.01.1966 05.12.2015
71. BENO SMREKAR
1302 15.02.1963 01.12.2014
72. SILVO STANIŠA
1335 25.03.1969 10.11.2016
73. DRAGO ŠIMIC
1336 03.06.1951 25.06.2016
74. GREGOR ŠKOF
2712 05.09.2005 06.12.2017
75. MARTIN ŠPRAJCAR
1303 03.09.1951 08.05.2016
76. MILAN ŠTER
1304 16.05.1954 06.12.2014
77. ANDREJ TURK
2677 15.11.1982 08.11.2017
78. SEBASTIJAN TURK
2713 18.12.1968 06.12.2017
79. MITJA TURKA
1337 21.02.1963 10.11.2016
80. KATJA VERNIG
1305 02.06.1975 01.07.2015
81. SAMO VERŠČAJ
2714 14.05.1981 06.12.2017
82. IGOR VESEL
1338 06.07.1957 28.09.2016
83. SEBASTIJAN VIRANT
1339 06.05.1972 10.11.2016
84. VILI VOLF
1342 26.04.1955 28.09.2016
85. DUŠAN VUKŠINIČ
1306 05.01.1957 08.07.2017
86. JOŽE ZUPANČIČ
1340 19.08.1953 28.09.2016
87. METKA ZUPANČIČ
1309 17.01.1967 08.07.2015
88. BRANKO ZUPANČIČ
1307 08.07.1962 05.12.2015 3627
89. DRAGO ZUPANČIČ
1308 15.12.1951 08.05.2016
90. ALOJZ ŽELJKO
1341 11.04.1960 25.06.2016
91. IRIS ŽELJKO
3005 19.08.2005 06.02.2019