KK GORICA -

GO

GORICA - 1.A Moški GORICA - 2.Z Ženske
Matična številka 5013682000
Davčna številka SI 57114684
Naslov Bazoviška ul. 6
Pošta i kraj 5000 Nova Gorica
E-naslov kegljaski.klub.gorica@siol.net
Kontaktna oseba Stjepan Miškovič
E-naslov kontaktne osebe misko.sp@siol.net

IME IN PRIIMEK Reg. št. Datum roj. Pravica nastopa za klub NBC ID
1. MITJA ANDLOVIC
1448 10.05.1960 01.01.2001 3256
2. NIKOLA ATANASOVSKI
3022 08.03.2005 25.02.2018
3. TATJANA BAMBIČ
1687 27.04.1963 01.09.2000
4. MATIJA BATIČ BOŠTJANČIČ
1478 04.09.2006 20.11.2017
5. TOMI BATIČ BOŠTJANČIČ
1477 25.05.2004 20.11.2017
6. DARKO BELTRAM
1449 06.07.1949 10.07.2013 1597
7. XANDER BIZJAK
3021 15.05.2005 25.02.2018
8. MEGI BLAŽIČ
1691 06.04.1985 20.11.2017
9. VERA ČERNE
1452 04.03.1953 29.03.2016 3179
10. MARTINA ČERNIGOJ
1682 24.11.1964 08.07.2004 3184
11. DANKA DAMJANOVIČ
1453 31.03.1969 15.01.2009
12. TIMON DEVETAK
1479 24.05.2004 20.11.2017
13. IVA FURLAN
1454 03.02.1949 01.01.1983 3203
14. PRIMOŽ GOSTINČAR
1685 22.04.1970 08.07.2016 1832
15. TIMEJA HOJAK
1455 09.12.2004 29.03.2016
16. ĐURO IVANOVIČ
1456 07.03.1947 01.03.2011
17. MIHA JENKO
1563 16.08.1992 08.07.2019
18. TAMARA KARADŽIČ
1457 29.08.1949 15.08.2009
19. LADIĆ KIAN
2021 17.06.2007 20.11.2017
20. LJUBO KOFOL
1681 01.07.1956 20.11.2017
21. IDA KOLMANIČ
1458 07.04.1946 01.09.2000 3226
22. MIRAN KRAVOS
1459 10.01.1961 25.09.2006 5716
23. PATRIK KRT
1460 29.06.2004 29.03.2016
24. EMILIJA LAMPE
1461 26.02.1952 01.07.2010
25. STANISLAV LAMPE
2738 09.04.1950 13.03.2015
26. SIMON LAPANJE
1462 28.02.1961 01.09.1981 3637
27. NIK LAZAR
1684 02.07.2004 20.11.2017
28. MIRAN LEBAN
1463 18.08.1960 10.07.2004 3253
29. ALEKS LEVPUŠČEK
1678 26.10.1999 29.03.2016
30. IZTOK LOGAR
1648 29.08.1977 08.07.2019 2842
31. GORAZD LOJK
3020 23.05.1960 25.02.2018
32. ČUK LUKA
2022 17.12.2003 20.11.2017
33. KLEMEN MAHKOVIC
1432 24.12.1983 08.07.2017 1525
34. MERI MAKOVEC
1464 22.07.2004 01.01.1989
35. ANDREJ MARINIČ
1465 26.11.1938 01.09.1980
36. VIKTORIJA MERKELJ
1689 03.10.1954 08.07.2004 3618
37. ANDREJ MERKELJ
1466 24.10.1948 10.01.1998
38. STJEPAN MIŠKOVIČ
1431 15.10.1951 01.01.1989 5715
39. ANJA MIŠKOVIČ
1467 18.10.1955 04.03.1988 3194
40. LAN OBLAK
1480 07.05.2009 20.11.2017
41. NARCIZO OBLAK
1470 01.12.1956 01.01.1986 3234
42. GORAZD OBLAK
1469 18.06.1967 14.10.2003 1596
43. GAL OBLAK RIJAVEC
1468 27.11.2004 15.03.2016
44. ANDY PAVŠIČ
2812 02.09.1990 28.03.2018
45. URBAN PETRIČ
1688 18.09.2003 20.11.2017
46. DOMINIK PETROVČIČ
1680 28.06.2000 01.07.2014 5669
47. MARJAN PROSEN
1471 25.05.1947 01.01.2001 5718
48. DRAGO RADOČAJ
1472 17.12.1943 01.01.1971 5717
49. ŽAN SKOK
1690 05.05.2004 20.11.2017
50. RUBEN ŠAVLI
1686 08.07.2003 20.11.2017
51. BEJZI ŠTURM
1473 05.11.1961 01.08.1992
52. MIROSLAV ŠULIGOJ
1474 13.04.1949 01.09.1990
53. NEVENKA TOMAŽIČ
1683 25.04.1944 01.11.1981
54. SILVA UŠAJ
1475 26.01.1945 01.11.1981 3208
55. MILOJKA VELIŠČEK
1476 05.07.1951 01.09.1980 3181
56. NINO VULES HRVATIN
2813 06.07.2009 28.03.2018
57. WU XIAOYI
2023 22.03.2003 20.11.2017